LSS

LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller under mycket lång tid.

  • en utvecklingsstörning eller autism.
  • fått en hjärnskada som vuxen efter en olycka eller sjukdom.
  • en varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Du kan ha rätt till

  • personlig assistent
  • ledsagare
  • kontaktperson
  • att vara på korttidshem eller i en extra familj

Föräldrar kan ha rätt till avlösarservice.

Kostnad

LSS-stöd är gratis. Men du betalar själv din mat, resor, nöjen och hyra.

Kontakt

Om du har frågor så hör av dig till oss.  

Kontakt

Kommentera