LSS

LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Detta är en lag som ger speciella rättigheter till personer med vissa funktionsnedsättningar. Du kan till exempel få hjälp eller stöd om du har

  • en utvecklingsstörning eller autism.
  • fått en hjärnskada som vuxen efter en olycka eller sjukdom.
  • en varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Du kan ha rätt till

  • personlig assistent
  • ledsagare
  • kontaktperson
  • att vara på korttidshem eller i en extra familj

Föräldrar kan ha rätt till avlösarservice.

Kostnad

LSS-stöd är gratis. Men du betalar själv din mat, resor, nöjen och hyra.

Kontakt

Om du har frågor så hör av dig till oss.  

Kontakt

Kommentera