Våra program

Sunnerbogymnasiet är Ljungbys kommunala gymnasieskola

Hos oss finns kreativitet, kompetens, bredd och möjligheter. Allt som krävs för att ge dig en bra och konkurrenskraftig utbildning som förbereder dig både för vidare studier och för ett spännande yrkesliv.

Du kan välja mellan elva olika program. Oavsett vilket program du väljer så får du möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. Det ger dig en bred grund och möjliggör för studier direkt efter studenten eller längre fram i livet.

Vi har även olika varianter av introduktionsprogram. Programmen är för dig som inte har godkänt i ämnen som krävs för att antas till ett nationellt program.

Kommentera