Kontakt

Expedition

  Frånvaroanmälan

 • Tel. 0515-77 73 20

Studie- och yrkesvägledare

Antagningskansliet

Skolledning

  Rektor för skolenhet 3; BF, Gymnasiesärskolan, IN, NA och TE

 • Caroline Öman
 • Tel. 0372-78 40 05
 • Mobil: 0733-75 40 05

Elevhälsan

  Skolläkare

 • Christin Svensson

Kommentera