Kontakt

Expedition

  Frånvaroanmälan

 • Tel. 0515-77 73 20

Studie- och yrkesvägledare

  BA, EE och NA

 • Vakant

Antagningskansliet

Skolledning

  Rektor för skolenhet 2; BA, EE, FS, HA, IMS och SA

 • Vakant

Elevhälsan

  Skolläkare

 • Christin Svensson

Kommentera