Kartbild med etapper.
Illustration på planerade gc-bron över ån Lagan vid Replösabron.
Illustration på planerade gc-bron över ån Lagan vid Replösabron.
Illustration på planerade gc-bron över ån Lagan vid Replösabron.
Illustration på planerade gc-bron över ån Lagan vid Replösabron.

Gång- och cykelväg Replösa

Vi förbättrar vägnätet med en ny gång- och cykelväg som sträcker sig längs med Norrleden och John A Lagers väg från skolan Thorén framtid till bostadsområdet Replösa Björket.

Gång- och cykelvägnätet kompletteras med en förbindelse mellan västra och östra sidan av Ljungby. Nya bostadsområden har byggts ut och arbete med Österleden pågår i området.

Det här projektet innefattar en ny gång- och cykelbro över Lagaån för de oskyddade trafikanterna och en tunnel under John A Lagers väg för en säker och trygg passage. Det är ett omfattande arbete som kommer att genomföras i flera delmoment.

Det här gör vi

 • Anlägger en ny gång- och cykelväg.
 • Flyttar staket vid Thorén framtid.
 • Bygger en ny gång- och cykelbro över Lagaån.
 • Bygger en ny gång- och cykeltunnel under John A Lagers väg.
 • Flyttar och förbättrar båtiläggningsplatsen.
 • Skapar en ny plats för räddningstjänstens motorspruta för att tanka vatten.
 • Belysning utmed nya gång- och cykelvägen.

Status:

 • Första etappen (blå på kartan) blev klar sommaren 2022.
 • En arkeologisk utgrävning genomfördes längs etapp 2 i juli 2023. 
 • Projektering av etapp två (svart på kartan) pågår vilket inkluderar bro, tunnel samt resterande del av gång- och cykelvägen.
 • Tillstånd från olika myndigheter behövs och arbetet med dessa kommer att pågå under 2023. Därefter ska en upphandling av entreprenör göras.

Så påverkas du

 • Trafiken kommer att påverkas i perioder på olika sträckor.
 • I samband med byggnation av ny bro över ån Lagan kommer vissa moment att behöva utföras från vägbron vilket får en större trafikpåverkan.
 • Även vid arbetet med ny tunnel kommer trafikanter att påverkas. 
 • Byggtrafik och arbetsfordon kommer att befinna sig i området.
 • Var rädd om dig själv och andra, respektera avspärrningar!

När är vi klara

 • Byggstart för andra etappen är ej fastställd. 

Kontakt

Kommentera