titelbild

Anhörigstöd

Stöttar och hjälper du någon i familj, släkt eller bland vänner som inte klarar sin vardag på egen hand på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning? Då är du en anhörig. Och det finns stöd att få.

Vem är “anhörig”? 

I Sverige finns mer än en miljon anhöriga som vårdar eller stöttar en närstående med fysisk eller psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Att ge vård och stöd till någon i sin närhet är ofta något självklart. Därför kanske du inte heller tänker att du är en anhörig. Men du som hjälper till exempel en partner, förälder, sammanboende, vän, granne eller ett barn eller barnbarn är en anhörig. Din anhörige kan vara någon som har en funktionsnedsättning, är långvarigt sjuk, missbrukare eller äldre. 

Våra socialtjänstlotsar lyssnar

Vi finns här för dig som behöver hjälp att hitta rätt i samhället, både inom kommunens verksamheter och bland andra aktörer, såsom privata och ideella organisationer. Det sistnämnda kan till exempel vara att tipsa om företag som utför hushållsnära tjänster eller IT-support i hemmet eller att tipsa om föreningar.

Vi kan lotsa dig rätt om du inte vet vart du ska vända dig. Men vi kan också lyssna om du behöver någon att prata med.

Ingenting av det vi pratar om journalförs och du kan vara anonym när du ringer om du vill.

Läs mer om oss och vad vi kan hjälpa dig med på sidan Stöd och vägledning.

Digitalt anhörigstöd

Ljungby kommun erbjuder ett digitalt anhörigstöd. Det gör det möjligt för dig som hjälper en anhörig att ta del av stöd, information och utbyte när och var det passar dig. Anhörigstödet heter "En bra plats".

Vad består det digitala anhörigstödet av?

  • Kommuninformation: Information och nya händelser från kommunens anhörigstöd.
  • Nationella nyheter: Nyheter, forskning och länkar för dig som anhörig.
  • Utbildningar: Utbildningar, webbinarium med mera till dig som anhörig.
  • Grupper: Här kan anhöriga starta diskussioner/dialoger med tips och råd till andra anhöriga.
  • Anhörigstödet är anpassat för mobil, platta och dator.

Hur kan jag ta del av det digitala anhörigstödet?

  • Du kan själv skapa en användare, antingen genom ditt personnummer eller aktiveringskort som du kan få via socialtjänstlotsarna på kommunen.
  • Det digitala anhörigstödet är kostnadsfritt.
  • Du har möjlighet att vara anonym.
  • Är du anhörig och bor i en annan kommun men stödjer någon som bor i vår kommun? Kontakta våra socialtjänstlotsar så får du ett aktiveringskort.

Gå till webbplatsen för anhörigstödet "En bra plats" för att skapa ett konto.

Se en kort film om En bra plats

Avgiftsfri avlösning för dig som vårdar någon över 65 år

Läs mer om att få avlösning på sidan Avgiftsfri avlösning.

Kontakt

Kommentera