Anhörigstöd

Stöttar och hjälper du någon i familj, släkt eller bland vänner som inte klarar sin vardag på egen hand på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning? Då är du en anhörig. Och det finns stöd att få.

Vem är “anhörig”? 

I Sverige finns mer än en miljon anhöriga som vårdar eller stöttar en närstående med fysisk eller psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Att ge vård och stöd till någon i sin närhet är ofta något självklart. Därför kanske du inte heller tänker att du är en anhörig. Men du som hjälper till exempel en partner, förälder, sammanboende, vän, granne eller ett barn eller barnbarn är en anhörig. Din anhörige kan vara någon som har en funktionsnedsättning, är långvarigt sjuk, missbrukare eller äldre. 

Digitalt anhörigstöd

Ljungby kommun erbjuder ett digitalt anhörigstöd. Det gör det möjligt för dig som hjälper en anhörig att ta del av stöd, information och utbyte när och var det passar dig. Anhörigstödet heter "En bra plats".

Vad består det digitala anhörigstödet av?

 • Kommuninformation: Information och nya händelser från kommunens anhörigstöd.
 • Nationella nyheter: Nyheter, forskning och länkar för dig som anhörig.
 • Utbildningar: Utbildningar, webbinarium med mera till dig som anhörig.
 • Grupper: Här kan anhöriga starta diskussioner/dialoger med tips och råd till andra anhöriga.
 • Anhörigstödet är anpassat för mobil, platta och dator.

Hur kan jag ta del av det digitala anhörigstödet?

 • Du kan själv skapa en användare, antingen genom ditt personnummer eller aktiveringskort som du kan få via socialtjänstlotsarna på kommunen.
 • Det digitala anhörigstödet är kostnadsfritt.
 • Du har möjlighet att vara anonym.
 • Är du anhörig och bor i en annan kommun men stödjer någon som bor i vår kommun? Kontakta våra socialtjänstlotsar så får du ett aktiveringskort.

Gå till webbplatsen för anhörigstödet "En bra plats" för att skapa ett konto.

Anhörigcafé

En gång i månaden anordnas anhörigcafé på Ljungberga. Det är öppet för alla anhöriga i hela kommunen. Även du som har en anhörig på något av kommunens särskilda boenden är välkommen.

Vi träffas och umgås. Du får möta andra i samma situation. Ibland lyssnar vi på föreläsare eller har någon särskild programpunkt.

 • Start: 24 januari 2024. Kl. 15-18 (drop in).
 • Plats: Ljungberga samlingssal.

Hitta aktuella datum och särskilda programpunkter på:

Kontakt

Om du undrar något är du välkommen att höra av dig till oss på Ljungberga mötesplats via tel. 0372-78 98 18.

Avgiftsfri avlösning för dig som vårdar någon över 65 år

Du som vårdar en närstående som är över 65 år har rätt till avgiftsfri avlösning. Du kan få upp till 15 timmar per månad. Avlösaren ger personlig omsorg, inte städning, tvätt eller liknande.

Vem kan få avgiftsfri avlösning?

För att få avlösning ska du uppfylla samtliga kriterier.

 • Den du vårdar ska vara över 65 år.
 • Make, maka, barn eller annan närstående som dygnet runt-vårdar en anhörig som bor i Ljungby kommun och om den anhörige är bunden av vården
 • Den närstående och den vårdade ska bo tillsammans och båda ska vara myndiga
 • Det ska vara fråga om omsorg/omvårdnad av omfattande karaktär och den ska beräknas ha en varaktighet av minst sex månader.

När kan man få avgiftsfri avlösning?

Syftet med den avgiftsfria avlösningen är att den närstående ska kunna uträtta ärenden eller göra något annat i eller utanför hemmet. Närstående avgör själv när han/hon behöver eller önskar avlösning. Man kan få avgiftsfri avlösning alla veckans dagar, dag- och kvällstid (klockan 7.30 – 21.30), och i max 15 timmar varje månad (kalendermånad). De timmar som inte utnyttjas under en månad kan inte sparas.

För att kunna ordna avlösning är det bra att anmäla om avlösning i god tid, senast en vecka före tillfället.

Så här söker du

Alla som uppfyller kraven får avgiftsfri avlösning men du måste skicka en ansökan. Ansökan gör du via e-tjänsten Ansökan om bistånd: Hemtjänst, särskilt boende, avlösning och övriga insatser.

Du kan även kontakta oss på telefon via kommunens växel.

Boka avgiftsfri avlösning

Du kan ansöka om avgiftsfri avlösning via e-tjänsten Ansökan om bistånd: Hemtjänst, särskilt boende, avlösning och övriga insatser.

Du kan även kontakta en biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter på tel. 0372-78 90 00.

Våra socialtjänstlotsar lyssnar

Vi finns här för dig som behöver hjälp att hitta rätt i samhället, både inom kommunens verksamheter och bland andra aktörer, såsom privata och ideella organisationer. Det sistnämnda kan till exempel vara att tipsa om företag som utför hushållsnära tjänster eller IT-support i hemmet eller att tipsa om föreningar.

Vi kan lotsa dig rätt om du inte vet vart du ska vända dig. Men vi kan också lyssna om du behöver någon att prata med.

Ingenting av det vi pratar om journalförs och du kan vara anonym när du ringer om du vill.

Läs mer om oss och vad vi kan hjälpa dig med på sidan Stöd och vägledning.

Kontakt

Kontakt

Kommentera