titelbild

Anhörigstöd

För dig som stöttar och hjälper någon i din närhet.

Hjälper du någon som har en funktionsnedsättning, är långvarigt sjuk, missbrukare eller som är äldre? Det kan vara en släkting, god vän eller granne. Då finns det stöd även för dig.

Känner du dig ensam med allt ansvar? Kommunens anhörigstöd finns till för dig. Målet med anhörigstöd är att höja livskvaliteten för dig som hjälper. Det kan behövas stöd och hjälp till anhöriga i alla åldrar. Anhörigstödet är till för dig antingen om din närstående bor hemma eller på ett boende. 

Anhörigstöd kan vara generellt i form av träffar eller föreläsningar, men det kan också utformas individuellt och utifrån dina behov. Ett telefonsamtal med våra anhörigsamordnare kan vara den hjälp som behövs för vissa, medan andra vill träffas i grupp och prata. Behoven ser olika ut.

Anhörigsamordnare

Kommunens anhörigsamordnare är angelägna om att komma i kontakt med anhöriga för att berätta om det stöd som finns att få. Behöver du själv hjälp eller känner du någon som kan behöva vår hjälp så hör av dig!

Tystnadsplikt och utan dokumentation

Vi som arbetar med anhörigstöd har tystnadsplikt. Vi för inte heller någon dokumentation. Det innebär att du kan höra av dig till oss utan att det dokumenteras någonstans.

Anhöriggrupper och studiecirklar

Då och då ordnas anhöriggrupper med inriktning på funktionsnedsättning samt missbruk. Det finns grupper för sorgebearbetning och det ordnas studiecirklar på olika teman som rör anhörigstöd. Håll gärna utkik efter detta. Kanske en sådan grupp kan vara något för dig?

Kaffestuga på Åsikten

Välkommen på kaffestuga på Åsikten. Vi ses på torsdagar kl. 14-16. Du som vårdar och stöttar en närstående kan behöva träffa andra som upplever en liknande situation. Tillsammans kan ni utbyta erfarenheter och stärka varandra. Men anhörigkaffet är också en stund att bara träffas och trivas över en fika. Kanske hittar du en ny vän i gruppen.

Anhörigvårdarkort

Du som tar hand om en närstående har möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort.

Om du vårdar en närstående och själv blir sjuk, är det bra att ha ett anhörigvårdarkort i plånboken. Då kan de som hjälper dig se att du tar hand om en närstående. Anhörigvårdarkortet är en säkerhet för den som du vårdar.

Kortet har följande information:

  • Namn på dig som är anhörigvårdare
  • Uppgifter om den du vårdar
  • Namn på personer som kan kontaktas om du blir sjuk eller råkar ut före en olyckshändelse. Tänk på att dessa personer behöver vara informerade om vad de ska göra om de blir uppringda.

Kortet är gratis och du kan beställa det hos anhörigsamordnare Susanne Astermark.

Kontakt

Kommentera