Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas i affärsverksamhet som inte är apotek. Om du önskar sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket.

Innan du börjar sälja läkemedel

  • måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket.
  • måste du ha ett egenkontrollprogram för din butik.
  • ska du känna till att kommunen och Läkemedelsverket kommer att kontrollera att du följer reglerna.

Vi kontrollerar att din verksamhet följer reglerna

Läkemedelsverket meddelar Ljungby kommun när du har anmält dig, så att vi kan kontrollera din verksamhet. Kommunen tar ut en avgift för kontrollen. Om vi upptäcker allvarliga fel eller brister som inte rättas till, kommer vi att rapportera detta till Läkemedelsverket.

Vägledning och regler hittar du på Läkemedelsverkets hemsida.
Att sälja receptfria läkemedel | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Kontakt

Kommentera