Receptfria läkemedel

Om du önskar sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket.

Läs mer om att sälja receptfria läkemedel, på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunen har ett kontrollansvar. Vid kontrollen tar kommunen ut en avgift. Om vi upptäcker allvarliga brister vid kontrollen meddelar kommunen Läkemedelsverket.

Kommentera