Fjärrvärme

I Ljungby tätort är fjärrvärmenätet väl utbyggt. Större delen av stadens villor, hyreshus, industrier, lokaler och kommunala verksamheter värms upp med fjärrvärme från det lokala energibolaget Ljungby Energi.

Fjärrvärmen produceras i Ljungsjöverket där hushållsavfall och skogsflis förbränns. Det innebär att avfall som inte längre behövs blir till ny energi - ett klimatsmart och hållbart alternativ. 

Läs mer om uppvärmning med fjärrvärme på Ljungby Energis webbplats.

Kommentera