titelbild

Parkeringstillstånd

Du som har väsentliga svårigheter att på egen hand förflytta dig kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du kan bara få parkeringstillstånd om ditt rörelsehinder bedöms varaktigt i mer än 6 månader.

Det krävs ett intyg utfärdat av läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast för att du ska kunna få ett parkeringstillstånd. I vissa fall kan Ljungby kommun kräva specialistutlåtande från läkare.

  • Du kan få tillstånd om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig med eventuella hjälpmedel mellan en parkeringsplats och de vanligaste målpunkterna.
  • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar din gångförmåga.

Parkeringstillstånd för passagerare

För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. Det krävs då att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, och att du absolut inte kan lämnas ensam. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen.

Att passageraren är rullstolsburen utgör inte ett automatiskt skäl att få ett parkeringstillstånd.

Du kan inte få parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är till för dem som har ett varaktigt rörelsehinder som påverkar förmågan att förflytta sig med hjälpmedel. Därför kan du inte få parkeringstillstånd om:

  • Du har nedsatt syn, men inte har något rörelsehinder.
  • Du har tarm- och magproblem som medför akut behov av toalett.
  • Du har svårigheter att ta dig i och ur bilen.
  • Du har svårigheter att bära.
  • Du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Ansökan om parkeringstillstånd

För att ansöka om parkeringstillstånd kontaktar du handläggaren för parkeringstillstånd så postar vi blanketten till dig. Skicka sedan din ansökan till:

Ljungby kommun
Tekniska förvaltningen
Maritha Davidsson
341 83 Ljungby

Normalt är handläggningstiden 4 veckor.

Förlängning av tillstånd

Ett tillstånd som har gått ut förnyas inte automatiskt. Du behöver lämna in en ny ansökan och ett nytt intyg.

Du behöver inte skicka med något nytt foto om du inte vill. Vi använder då fotot från ditt förra tillstånd.

Kontakt

Kommentera