Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De fattar beslut om viktiga, övergripande frågor. Det kan till exempel gälla mål och riktlinjer för verksamheten, budget, den kommunala skattesatsen eller ledamöter i nämnderna.

Tid och plats för sammanträden

Ljungby kommunfullmäktige sammanträder vanligen kl.17.30 sista måndagen i månaden. Dessa sammanträden är öppna för allmänheten och du är välkommen som åhörare.  

Sammanträdesdagar 2022

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 23 maj
  Plats för sammanträdet: Campus Ljungby, Garvaren, Strålforssalen.
 • 20 juni
  Plats för sammanträdet: Campus Ljungby, Garvaren, Strålforssalen.
 • 29 augusti
  Plats för sammanträdet: Campus Ljungby, Garvaren, Strålforssalen.
 • 26 september
 • 17 oktober
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Ärenden

Du kan läsa alla kallelser och protokoll för att se vad politikerna kommer att eller har beslutat om. 

Webb-tv och radio

Du kan följa sammanträdet direkt här på webbplatsen. Sändningen finns publicerad i två veckor. 
Sammanträdena direktsänds även i Ljungby Närradio på 95,8 MHz och via radio Ljungbys webbplats

Allmänhetens frågestund

Du kan ställa dina frågor direkt till ordföranden eller vice ordförandena i styrelser och nämnder under fullmäktiges möte under punkten allmänhetens frågestund.

Ledamöter

Vilka som är kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret. Där finns också ledamöternas kontaktuppgifter.

Kontakt

Kontakt

Kommentera