Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De fattar beslut om viktiga, övergripande frågor. Det kan till exempel gälla mål och riktlinjer för verksamheten, budget, den kommunala skattesatsen eller ledamöter i nämnderna.

Tid och plats för sammanträden

Ljungby kommunfullmäktige sammanträder vanligen kl.17.30 sista måndagen i månaden. Dessa sammanträden är öppna för allmänheten och du är välkommen som åhörare. 

Under år 2024 är fullmäktiges sammanträden på Garvaren i Ljungby.

Sammanträdesdagar 2024

 • 22 januari (inställt)
 • 26 februari
 • 18 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti*
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Ärenden

Du kan läsa alla kallelser och protokoll för att se vad politikerna kommer att eller har beslutat om. 

Webb-tv och radio

Du kan följa sammanträdet direkt här på webbplatsen. Sändningen finns publicerad i två veckor. 
Sammanträdena direktsänds även i Ljungby Närradio på 95,8 MHz och via radio Ljungbys webbplats

Allmänhetens frågestund

Du kan ställa dina frågor direkt till ordföranden eller vice ordförandena i styrelser och nämnder under fullmäktiges möte under punkten allmänhetens frågestund.

Ledamöter

Vilka som är kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret. Där finns också ledamöternas kontaktuppgifter.

Kontakt

Kontakt

Kommentera