Foto på fullmäktiges ledamöter. Fotograf: Hannah Lundqvist, Smålänningen
Kommunfullmäktiges ledamöter. Foto: Hannah Lundqvist, Smålänningen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De fattar beslut om viktiga, övergripande frågor. Det kan till exempel gälla mål och riktlinjer för verksamheten, budget, den kommunala skattesatsen eller ledamöter i nämnderna.

Tid och plats för sammanträden

Ljungby kommunfullmäktige sammanträder i konferenssalen i Ljungby Arena, vanligen kl.17.30 sista måndagen i månaden. Dessa sammanträden är öppna för allmänheten och du är välkommen som åhörare.  

Sammanträdesdagar 2020

27 januari
24 februari
30 mars
27 april
25 maj
15 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
23 november
14 december

Ärenden

Du kan läsa alla kallelser och protokoll för att se vad politikerna kommer att eller har beslutat om. 

Webb-tv och radio

Sammanträdena direktsänds i Ljungby Närradio på 95,8 MHz och via www.radioljungby.se. Du kan också se på sändningen på webb-tv.

Allmänhetens frågestund

Du kan ställa dina frågor direkt till ordföranden eller vice ordförandena i styrelser och nämnder under fullmäktiges möte under punkten allmänhetens frågestund.

Ledamöter

Vilka som är kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret. Där finns också ledamöternas kontaktuppgifter.

Kontakt

Kommentera