titelbild

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De fattar beslut om viktiga, övergripande frågor. Det kan till exempel gälla mål och riktlinjer för verksamheten, budget, den kommunala skattesatsen eller ledamöter i nämnderna.

Tid och plats för sammanträden

Ljungby kommunfullmäktige sammanträder i konferenssalen i Ljungby Arena, vanligen kl.17.30 sista måndagen i månaden. Datum för kommande sammanträden

Ärenden

Du kan läsa alla kallelser och protokoll för att se vad politikerna kommer att eller har beslutat om. Du har också möjlighet att prenumerera på kallelser och protokoll för att bevaka dina intresseområden.

Webb-tv och radio

Sammanträdena direktsänds i Ljungby Närradio på 95,8 MHz och via www.radioljungby.se. Du kan också se på sändningen i efterhand på webb-tv.

Allmänhetens frågestund

Du kan ställa dina frågor direkt till ordföranden eller vice ordförandena i styrelser och nämnder under fullmäktiges möte under punkten allmänhetens frågestund.

Ledamöter

Vilka som är kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret. Där finns också ledamöternas kontaktuppgifter.

Kontakt

Kommentera