Kontaktmaterial

Material som kommer i kontakt med livsmedel. Du som har företag som tillverkar, förädlar, importerar eller distribuerar kontaktmaterial som kommer i kontakt med livsmedel ska registrera din verksamhet hos miljö- och byggförvaltningen.

Eftersom lagstiftningen som reglerar kontaktmaterial är ny från och med år 2024 finns övergångsbestämmelser kring krav på anmälan. Om din verksamhet uppfyller kraven för att registreras ska du anmäla den senast den 1 juli 2024. Kommunens livsmedelsteam har fått ett utökat kontrollansvar för material som är i kontakt med livsmedel.

Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av den nya lagstiftningen är du välkommen att kontakta någon av kommunens livsmedelsinspektörer, du hittar kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Anmäl via e-tjänst

Anmälan görs via e-tjänst som hittar här. 

Vad är kontaktmaterial?

Kontaktmaterial är alla material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Exempel på kontaktmaterial

 • Förpackningsmaterial för livsmedel: plastpåsar, plastfilmer, papperspåsar, kartong- och plastförpackningar och olika slags folier, take away-förpackningar
 • Bordsartiklar: porslin, glas och matbestick
 • Köksredskap: kastruller, stekpannor, ugnsplåtar, slevar och vispar
 • Köksapparater: kaffebryggare och elvispar
 • Delar av matlagningsapparater: tätningar och slangar
 • Utrustning och ytskikt: transportband och filterdukar.

Vilka verksamheter ska registreras?

Det är tillverkaren, förädlaren, importören, distributören eller livsmedelsproducenten (den som släpper ut materialet eller produkten på marknaden), som ansvarar för att materialet och produkterna är lämpliga att använda till avsedda livsmedel och att lagstiftningskraven uppfylls.

Den som tillverkar, förädlar, importerar, distribuerar eller använder kontaktmaterial ska också ha ett system för spårbarhet ett steg bakåt och ett steg framåt i leveranskedjan (utom om du säljer direkt till konsument) för att underlätta kontroll och för att kunna återkalla defekta produkter.

Tillverkare

Som tillverkare menas verksamheter som antingen tar fram utgångsmaterial, mellanliggande/intermediära material eller färdiga material eller produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Förädlare

Med förädlare menas verksamheter som förändrar ett framtaget material eller en produkt för att de ska få sin slutliga utformning innan de kommer i kontakt med livsmedel.

Kontroll av kontaktmaterialföretag

Sedan år 2021 är det möjligt för myndigheter i Sverige att kontrollera att verksamheter som tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial följer kontaktmateriallagstiftningen.

Då behövs ingen anmälan

Du behöver inte anmäla din verksamhet för registrering om:

 • Verksamheten redan är registrerad hos kommunen som livsmedelsföretag
 • Verksamhetens beräknade omsättning för kontaktmaterial är lägre än 80 000 kronor per räkenskapsår.
 • Verksamheten beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
 • Verksamheten köper in eller säljer kontaktmaterial från andra svenska företag eller företag inom EU.
 • Verksamheten säljer kontaktmaterial direkt till slutkonsument (och som inte tillverkar, förädlar eller importerar dessa).

Lagstiftningen om kontaktmaterial riktar sig alltså till verksamheter som tillverkar eller släpper ut dessa material och produkter på marknaden. Den omfattar alltså inte livsmedelsverksamheter som använder kontaktmaterialen. Tänk bara på att din verksamhet alltid ansvarar för att de kontaktmaterial som används eller släpps ut från verksamheten uppfyller kraven i lagstiftningen om kontaktmaterial.

Avgifter för anmälan och kontroller

Kostar det något att registrera min verksamhet?

Du betalar en engångsavgift för registreringen, 2544 kronor.

Kostar det något med kontroll av verksamheten?

Kommunen gör regelbundna kontroller av verksamheten och tar ut en avgift baserad på den tid kontrollen och handläggningen tar. Hur ofta din verksamhet ska kontrolleras beror på verksamhetens omfattning, hantering och hur väl den följer regelverket.

För detaljerade uppgifter om taxan och kostnader sen informationen på sidan om Avgifter - Ljungby kommun

Kontakt

Kommentera