titelbild

Förskola

Vem kan få en plats på förskola för sitt/sina barn?

Ljungby kommun erbjuder plats för dina barn (1-5 år) i förskola under den tid du arbetar eller studerar. Om du är föräldraledig för ett yngre syskon eller aktivt arbetssökande har du också rätt till en plats i förskolan för ditt barn. Då kan barnet vara i förskolan 15 timmar per vecka.

Ett barn kan också få en plats på förskola om det har behov av särskilt stöd i sin utveckling, även om inte vårdnadshavarna har ett omsorgsbehov på grund av arbete eller studier. 

När du gör en ansökan om plats på förskola anger du på vilken förskola du önskar plats.

För att få en plats på förskola i Ljungby kommun måste du vara folkbokförd i kommunen. 

Om förskola

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara ett stöd för familjer i deras ansvar för barnen. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik.

Förskolan tar emot barn i åldern 1 till 5 år. Barnets tid i förskolan grundas på föräldrarnas behov av tillsyn eller barnets egna behov.

Förskolan har öppet måndag till fredag kl. 6.30-18.30. Efter beslut av rektor i varje enskilt fall kan öppethållandet utökas till kl. 6.00-19.00.

Rektor kan stänga förskolan fyra heldagar per år för kvalitetsarbete och fortbildning. Vid behov av tillsyn dessa dagar finns möjlighet till plats på annan förskola. Dessa tillfällen informerar respektive förskola i god tid om. 

Vad kostar förskola? 

En plats i förskola kostar en avgift enligt en fastställd taxa.

Läs mer om vad förskola kostar på sidan Avgift. 

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar i veckan (525 timmar per år är lika med 15 timmar per vecka i 35 veckor). I Ljungby kommun erbjuds allmän förskola under förmiddagar måndag-fredag (3 timmar per dag). 

Den avgiftsfria allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider, vilket innebär att barnet är ledigt under grundskolans alla lov- och studiedagar samt kompetensutvecklingsdagar. Den går inte att kombinera med någon annan typ av plats i förskola.

Uppsökande verksamhet

Från och med den 1 juli 2023 trädde nya bestämmelser från Skolverket i kraft, vilka kräver att samtliga kommuner aktivt ska engagera sig i uppsökande verksamhet för adeltagandet i förskolan. Målet är att fler barn ska gå i förskolan och få möjlighet till en bättre utveckling i svenska språket . Ansvarsområdet omfattar två huvudsakliga delar: genomförande av uppsökande verksamhet och erbjudande av förskoleplatser till särskilda grupper av barn. Ingen vårdnadshavare kommer att tvingas att skriva in sina barn i förskolan, då deltagandet fortsatt är frivilligt. 

Uppsägning

Behöver du inte längre din förskoleplats måste du säga upp den. Blankett för uppsägning hittar du längre ner på denna sida.  

Ansökan

Läs mer om hur du ansöker och gör din ansökan via webbsidan Ansökan till förskola.

Kontakt

Kommentera