titelbild

Förskola

Vem kan få en plats på förskola för sitt/sina barn?

Ljungby kommun erbjuder plats för dina barn (1-5 år) i förskola under den tid du arbetar eller studerar. Om du är föräldraledig för ett yngre syskon eller aktivt arbetssökande har du också rätt till en plats i förskolan för ditt barn. Då kan barnet vara i förskolan 15 timmar per vecka.

Ett barn kan också få en plats på förskola om det har behov av särskilt stöd i sin utveckling, även om inte vårdnadshavarna har ett omsorgsbehov på grund av arbete eller studier. 

När du gör en ansökan om plats på förskola anger du på vilken förskola du önskar plats.

För att få en plats på förskola i Ljungby kommun måste du vara folkbokförd i kommunen. 

Om förskola

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara ett stöd för familjer i deras ansvar för barnen. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik.

Förskolan tar emot barn i åldern 1 till 5 år. Barnets tid i förskolan grundas på föräldrarnas behov av tillsyn eller barnets egna behov.

Förskolan har öppet måndag till fredag kl. 6.30-18.30. Efter beslut av rektor i varje enskilt fall kan öppethållandet utökas till kl. 6.00-19.00.

Rektor kan stänga förskolan fyra heldagar per år för kvalitetsarbete och fortbildning. Vid behov av tillsyn dessa dagar finns möjlighet till plats på annan förskola. Dessa tillfällen informerar respektive förskola i god tid om. 

Vad kostar förskola? 

En plats i förskola kostar en avgift enligt en fastställd taxa.

Läs mer om vad förskola kostar på sidan Avgift. 

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar i veckan (525 timmar per år är lika med 15 timmar per vecka i 35 veckor). I Ljungby kommun erbjuds allmän förskola under förmiddagar måndag-fredag (3 timmar per dag). 

Den avgiftsfria allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider, vilket innebär att barnet är ledigt under grundskolans alla lov- och studiedagar samt kompetensutvecklingsdagar. Den går inte att kombinera med någon annan typ av plats i förskola.

Uppsökande verksamhet

Från och med den 1 juli 2023 trädde nya bestämmelser från Skolverket i kraft, vilka kräver att samtliga kommuner aktivt ska engagera sig i uppsökande verksamhet för adeltagandet i förskolan. Målet är att fler barn ska gå i förskolan och få möjlighet till en bättre utveckling i svenska språket . Ansvarsområdet omfattar två huvudsakliga delar: genomförande av uppsökande verksamhet och erbjudande av förskoleplatser till särskilda grupper av barn. Ingen vårdnadshavare kommer att tvingas att skriva in sina barn i förskolan, då deltagandet fortsatt är frivilligt. 

Uppsägning

Behöver du inte längre din förskoleplats måste du säga upp den. Blankett för uppsägning hittar du längre ner på denna sida.  

Ansökan

Läs mer om hur du ansöker och gör din ansökan via webbsidan Ansökan till förskola.

Kommunala förskolor i Ljungby tätort
Förskolor i Ljungby tätort Kontakt
 

Byagården (Ljungby)
Byagårdsvägen 4, 341 39 Ljungby 

Webbsida: Byagårdens förskola

 

Donationsgatan (Ljungby)
Donationsgatan 4, 341 35 Ljungby 

Webbsida: Donationsgatans förskola

 

Ekebackens förskola (Ljungby) Ekebacksvägen 21a, 341 31 Ljungby 

Webbsida: Ekebackens förskola

 

Fogdeskolans förskola (Ljungby) Fogdegatan 1, 341 37 Ljungby 

Webbsida: Fogdeskolans förskola

 

Förskolan Haraberget (Ljungby)
Ågårdsvägen, 341 36 Ljungby 

Webbsida: Harabergsgatans förskola

 

Klöverängen (Ljungby)
Klövervägen 8, 341 38 Ljungby 

Webbsida: Klöverängens förskola

 

Lasarettsgatan (Ljungby)
Lasarettsgatan 3, 341 35 Ljungby 

Webbsida: Lasarettsgatans förskola

 

Rydgatan (Ljungby)
Rydgatan 13, 341 39 Ljungby 

Webbsida: Rydgatans förskola

 

Regnbågen(Ljungby)
Strömgatan 57, 341 41 Ljungby 

Webbsida: Regnbågens förskola

 

Stensbergs förskola (Ljungby)
Björkstigen 11, 341 33 Ljungby
Avdelning Saltkråkan:Torsgatan 54 

Webbsida: Stensbergs förskola 

Kommunala förskolor utanför Ljungby tätort
Förskolor utanför Ljungby tätort Kontakt
 Agunnaryds förskola

Agunnaryds förskola
Agundagården, Bygdevägen 2, 341 77 Agunnaryd 

Webbsida: Agunnaryds förskola

 Angelstads förskola

Angelstad förskola
341 94 Angelstad 

Webbsida: Angelstads förskola

 

Bolmsö förskola
341 93 Bolmsö 

Webbsida: Bolmsö förskola

 

Hamneda förskola
340 13 Hamneda 

Webbsida: Hamneda förskola

 

Kånna förskola (Kånna)
Magnus Hagmans väg 9, 341 70 Ljungby 

Webbsida: Kånna förskola

 

Bergalyckans förskola
Hjortstigen 3, 340 14 Lagan 

Webbsida: Bergalyckans förskola

 

Lidhults förskola
Prästgårdsvägen 2, 340 10 Lidhult 

Webbsida: Lidhults förskola

 

Ryssby förskola
Stationsvägen, 341 76 Ryssby 

Webbsida: Ryssby förskola

 

Vittaryds förskola
Skolvägen 7, 340 15 Vittaryd 

Webbsida: Vittaryds förskola

Kontakt

Kommentera