titelbild

Förskola

Ljungby kommun erbjuder plats för dina barn i förskola under den tid du arbetar eller studerar.

Om du är föräldraledig för ett yngre syskon eller aktivt arbetssökande har du också rätt till en plats i förskolan. Då kan barnet vara i förskolan 15 timmar per vecka.

När du gör en ansökan om plats på förskola anger du på vilken förskola du önskar plats.

Förskola

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara ett stöd för familjer i deras ansvar för barnen. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik.

Förskolan tar emot barn i åldern ett till fem år. Barnets tid i förskolan grundas på föräldrarnas behov av tillsyn eller barnets egna behov.

Förskolan har öppet måndag till fredag kl. 6.30 - 18.30. Efter beslut av rektor i varje enskilt fall kan öppethållandet utökas till kl. 6.00 - 19.00.

Rektor kan stänga förskolan fyra heldagar per år för kvalitetsarbete och fortbildning. Vid behov av tillsyn dessa dagar finns möjlighet till plats på annan förskola. Dessa tillfällen informerar respektive förskola i god tid om. 

Tillsyn på obekväm arbetstid

Ljungby kommun erbjuder tillsyn av barn som är 1-13 år fram till kl. 22.00 vardagkvällar. Tillsynen finns på Astrads förskola i Ljungby och kostar inget extra utan ingår i den avgift du betalar för din ordinarie förskoleplats. För att kunna ansöka om omsorg på obekväm arbetstid krävs att du har en ordinarie förskoleplats i någon av Ljungby kommuns förskolor.

Om du har den ordinarie förskoleplatsen på en annan förskola än Astrads förskola så lämnar du på Astrads förskola hela de dagar du behöver omsorg på obekväm arbetstid. Läs mer om regler och förutsättningar för omsorg på obekväm arbetstid nedan.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar i veckan (525 timmar per år är lika med 15 timmar per vecka i 35 veckor). Den avgiftsfria allmänna förskolan följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnet är ledigt under skolans alla lov- och studiedagar. Den går inte att kombinera med någon annan typ av plats i förskola.

Uppsägning

Behöver du inte längre din förskoleplats måste du säga upp den. 

Ansökan

Ansökan gör du via e-tjänst eller på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Förskola och skola och sedan Förskola och fritidshem.

Kommunala förskolor i Ljungby tätort
Förskolor i Ljungby tätortKontakt
 

Astrads förskola (Ljungby) Replösavägen 4a, 341 38 Ljungby 

Webbsida: Astrads förskola

 

Björkstigen (Ljungby) Björkstigen 11, 341 33 Ljungby Avdelning Saltkråkan:Torsgatan 54 

Webbsida: Björkstigens förskola 

 

Byagården (Ljungby) Byagårdsvägen 4, 341 39 Ljungby 

Webbsida: Byagårdens förskola

 

Donationsgatan (Ljungby) Donationsgatan 4, 341 35 Ljungby 

Webbsida: Donationsgatans förskola

 

Ekebackens förskola (Ljungby) Ekebacksvägen 21a, 341 31 Ljungby 

Webbsida: Ekebackens förskola

 

Fogdeskolans förskola (Ljungby) Fogdegatan 1, 341 37 Ljungby 

Webbsida: Fogdeskolans förskola

 

Harabergsgatan (Ljungby) Harabergsgatan 38, 341 36 Ljungby 

Webbsida: Harabergsgatans förskola

 

Högstensgatan (Ljungby) Högstensgatan 21, 341 39 Ljungby 

Tillhör Rydgatans förskola.

 

Klöverängen (Ljungby) Klövervägen 8, 341 38 Ljungby 

Webbsida: Klöverängens förskola

 

Lasarettsgatan (Ljungby) Lasarettsgatan 3, 341 35 Ljungby 

Webbsida: Lasarettsgatans förskola

 

Rydgatan (Ljungby) Rydgatan 13, 341 39 Ljungby 

Webbsida: Rydgatans förskola

 

Regnbågen (Strömgatan, Ljungby) Strömgatan 57, 341 41 Ljungby 

Webbsida: Regnbågens förskola

Kommunala förskolor utanför Ljungby tätort
Förskolor utanför Ljungby tätortKontakt
 Agunnaryds förskola

Agunnaryds förskola Agundagården, Bygdevägen 2, 341 77 Agunnaryd 

Webbsida: Agunnaryds förskola

 Angelstads förskola

Angelstad förskola 341 94 Angelstad 

Webbsida: Angelstads förskola

 

Bolmsö förskola 341 93 Bolmsö 

Webbsida: Bolmsö förskola

 

Hamneda förskola 340 13 Hamneda 

Webbsida: Hamneda förskola

 

Kånna förskola (Kånna) Magnus Hagmans väg 9, 341 70 Ljungby 

Webbsida: Kånna förskola

 

Bergalyckans förskola (Lagan) Hjortstigen 3, 340 14 Lagan 

Webbsida: Bergalyckans förskola

 

Lidhults förskola Prästgårdsvägen 2, 340 10 Lidhult 

Webbsida: Lidhults förskola

 

Ryssby förskola Stationsvägen, 341 76 Ryssby 

Webbsida: Ryssby förskola

 

Vittaryds förskola Skolvägen 7, 340 15 Vittaryd 

Webbsida: Vittaryds förskola

Kontakt

Frågor om ansökan och placering

Kommentera