Mat på särskilda boenden

Bra mat och ett gott näringstillstånd är en viktig grund för såväl friska som sjuka äldre. Måltiden kan höja livskvaliteten och vara dagens höjdpunkt - en viktig stund av gemenskap.

Varje dag året om serverar vi näringsriktig och anpassad kost till särskilda boenden, hemtjänst och dagliga verksamheter inom kommunen.

Men restaurangerna på särskilda boenden är stängda tillsvidare, det gäller även Restaurangen på Åsikten.

Menyer (förändrade p.g.a. rådande omständigheter)

Kommentera