Verksamhetsplan för kultur

Ljungby kommuns verksamhetsplan för kultur 2021 – 2024 antogs av kultur- och fritidsnämnden 28 april 2021. Den nya planen beskriver prioriterade utvecklingsområden för kulturen och vilka områden som bör utvecklas framöver och vilka aktörer som kan ingå i utvecklingsarbetet.

Verksamhetsplan för kultur 2021-2024

Verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun är ett levande politiskt styrdokument för kommunens kulturverksamhet och är kopplad till Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på regional nivå.

Du hittar verksamhetsplanen längre ned här på sidan under "Relaterad information".

Kontakt

Kontakt

Kommentera