titelbild

Medborgarinitiativ

Du som är folkbokförd i Ljungby kommun kan lämna medborgarinitiativ Detta är en möjlighet att påverka vad som händer i Ljungby kommun. Förslagen kan handla om stort och smått som exempelvis skolmaten, lekparker och cykelvägar.

Alla oavsett ålder får lämna förslag. Medborgarinitiativ får endast lämnas av enskilda personer, alltså inte av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar.

Lämna medborgarinitiativ

Använd Ljungby kommuns e-tjänst för att lämna ditt medborgarinitiativ.

Medborgarinitiativ, e-tjänst

Tips och regler för medborgarinitiativ

  • För att få en effektiv behandling av ditt förslag ska det bara handla om ett enskilt ämne.
  • Medborgarinitiativ ska avse ämnen som hör till kommunens ansvarsområde.
  • Medborgarinitiativ får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot någon enskild, till exempel bygglov och liknande ärenden.
  • Medborgarinitiativ får inte avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd och det får inte innehålla någon form av diskriminering.

Ditt förslag blir en offentlig handling

Ett medborgarinitiativ som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Medborgarinitiativet kommer att presenteras på kommunens webbplats och kan också komma att presenteras i andra kommunikationskanaler. 

Hanteringen av inkomna initiativ

När ditt medborgarinitiativ har registrerats hos kommunen kommer du att få en bekräftelse på detta. Sedan görs en bedömning av initiativet och det skickas vidare till den nämnd som ansvarar för verksamhetsområdet. Inför nämndens möte avgörs om det inlämnade förslaget ska behandlas som ett initiativ eller om det istället ska behandlas som en synpunkt. Om nämnden väljer att behandla ditt inlämnade förslag som en synpunkt kommer ärendet att läggas över i kommunens synpunktshanteringssystem och du får svar av en tjänsteperson inom tio dagar. 

Om ditt medborgarinitiativ blir ett ärende som ska hanteras av nämnden sätts det upp på dagordningen till kommande nämndsmöte. På det mötet beslutar nämnden om initiativet ska utredas eller inte. Om initiativet inte kommer att utredas får du besked om detta.

Beslutar man om utredning kommer en eller flera tjänstepersoner göra detta och skriva en tjänsteskrivelse med resonemang, bedömning och eventuellt ett förslag på beslut. 

När ärendet med ditt medborgarinitiativ ska slutbehandlas kommer du att få en inbjudan att vara med på mötet som åhörare. 

Kommentera