titelbild

Medborgarinitiativ

Du som är folkbokförd i Ljungby kommun kan lämna medborgarinitiativ. Detta är en möjlighet att påverka vad som händer i Ljungby kommun.

Tanken med medborgarinitiativ är att det ska röra sig om frågor där du inte kan få ett snabbt svar utan som kräver ett visst utredningsarbete. Oftast handlar det om en tjänst eller funktion som kommunen inte erbjuder idag. Medborgarinitiativ som kan få ett snabbt och enkelt svar är att betrakta som synpunkt och ska därför inte behandlas som ett medborgarinitiativ. Förslaget ska bara innehålla ett ämne. Om du har förslag inom flera olika ämnen så lämna in flera medborgarinitiativ.

Lämna medborgarinitiativ

Alla oavsett ålder får lämna förslag. Medborgarinitiativ får endast lämnas av enskilda personer, alltså inte av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar. 

Använd Ljungby kommuns e-tjänst för att lämna ditt medborgarinitiativ.

Medborgarinitiativ, e-tjänst

Tips och regler för medborgarinitiativ

  • För att få en effektiv behandling av ditt förslag ska det bara handla om ett enskilt ämne.
  • Medborgarinitiativ ska avse ämnen som hör till kommunens ansvarsområde.
  • Medborgarinitiativ får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot någon enskild, till exempel bygglov och liknande ärenden.
  • Medborgarinitiativ får inte avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd och det får inte innehålla någon form av diskriminering.

Ditt initiativ blir en offentlig handling

Ett medborgarinitiativ som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. 

Hanteringen av inkomna initiativ

När ditt medborgarinitiativ har registrerats hos oss får du en bekräftelse på detta. Vi kan komma att fråga efter kompletteringar eller förtydligande från dig för att möjliggöra en effektiv hantering av initiativet. Sedan görs en bedömning av initiativet och det skickas vidare till den nämnd som ansvarar för verksamhetsområdet. Nämndens presidium avgör om det inlämnade initiativet ska behandlas som ett initiativ eller om det istället ska behandlas som en synpunkt. Om nämndens presidium väljer att behandla ditt inlämnade förslag som en synpunkt kommer ärendet att läggas över i kommunens synpunktshanteringssystem och du får svar av en tjänsteperson inom tio dagar. Svaret publiceras även på kommunens webbplats under inkomna synpunkter.

Inkomna synpunkter.

Om ditt medborgarinitiativ blir ett ärende som ska hanteras av nämnden sätts det upp på dagordningen till kommande nämndsmöte. Du som skrivit initativet får inbjudan till att vara med på mötet. På det mötet beslutar nämnden om initiativet ska utredas eller inte. Om initiativet inte kommer att utredas får du besked om detta.

Beslutar man om utredning kommer en eller flera tjänstepersoner göra en utredning och skriva en tjänsteskrivelse med resonemang, bedömning och eventuellt ett förslag på beslut. 

När ärendet med ditt medborgarinitiativ ska slutbehandlas kommer du att få en inbjudan att vara med på mötet som åhörare. Medborgarinitiativet kan då komma att presenteras på kommunens webbplats och i andra kommunikationskanaler. 

Medborgarinitiativ ska vara besvarade inom ett år från att Ljungby kommun har tagit emot det.

Kommentera