titelbild

Cope webb 3-19 år

Detta är en digital utbildning som vänder sig till förälder/föräldrar med barn i åldern 3-19 år. Syftet är att föräldrar ska kunna arbeta hemma med kursen och tillsammans med sin coach få uppföljning efter varje genomgången strategi. Denna utbildning genomförs individuellt på distans.

Ni ser på filmer och diskuterar hemma och efter varje kurstillfälle får du/ni upp till 20 minuters coachning på telefon av en erfaren kursledare. Utbildningen är uppdelad på 7 tillfällen.

Den här webbaserade kursen har, precis som övriga cope-utbildningar, sin grund i evidensbaserade strategier som har följande kända effekter:

  • Föräldrarna får verktyg och nya sätt att tänka.
  • Stress och depressiva symptom minskar.
  • Föräldrarna slutar att reagera negativt på barnens beteende. De börjar ta barnets perspektiv.
  • Bättre relationer.
  • Barns beteendeproblem minskar.
  • Föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap.

För anmälan eller frågor: Skicka e-post till cope.tonar@ljungby.se. Skriv att det gäller webbutbildningen.

Webbutbildningen är tyvärr tillfälligt stängd just nu. Men anmäl gärna ditt intresse så återkommer vi när kursen blir tillgänglig igen.

COPE webb

Kommentera