Modersmål

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan.

Eleven ska få möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Om man kan sitt modersmål bra skapar det bra förutsättningar för att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Elever får betyg i modersmål, precis som i övriga ämnen.

Plats och tid för undervisning

Hos oss i Ljungby kommun är undervisning i modersmål ofta senare på dagen, efter att den vanliga skolan är slut. Lektionerna är mellan 40 och 60 minuter varje vecka. Det är inte säkert att undervisningen är på den skola ditt barn går annars. Ditt barn kan behöva åka till en annan skola för att får undervisning i sitt modersmål. Ni som vårdnadshavare ansvarar för att ert barn kommer till den skolan.  

När ditt barn går i årskurs 5 eller mer kan man i vissa fall få undervisning i sitt modersmål digitalt via datorn.

Ansökan om modersmålsundervisning

Har ni frågor om modersmålsundervisning kan ni fråga lärare på barnets skola. Det är du som vårdnadshavare som bestämmer om du vill ansöka för ditt barn. Undervisningen är gratis.

Modersmålsundervisning kan eleven få från årskurs 1. Du kan ansöka om modersmålsundervisning i alla språk. Ansöker fler än 5 elever om modersmål i något annat språk än de vi erbjuder idag, kan det bli så att startar en undervisningsgrupp även i det språket som ni önskar att läsa.

Du ansöker om modersmål via blanketten som du hittar längre ner på denna sida. För dig som går på gymnasiet och ska ansöka om modersmål ska du gå via din studie- och yrkesvägledare.  

Andra regler för de nationella minioritetsspråken

För en elev med något av de nationella minoritetsspråken som modersmål finns en utökad rätt till undervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Du kan få modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk även om du inte kan eller använder språket dagligen hemma. Det finns inget krav på att fler elever måste önska undervisning i språket.

Kontakt

Kommentera