titelbild

Lidhultsskolan

Goda kunskaper ur en god miljö

Längst ut i den västra delen av Ljungby kommun ligger Lidhult. Skolan ligger naturskönt och eleverna har tillgång till en stor härlig utemiljö som lockar till lek och aktiviteter på raster och fritid. Vi har fina lokaler som vi vårdar väl för att ha en trevlig arbetsmiljö. 

Här känner alla varandra vilket ger både trygghet och gemenskap. 

Förskoleklass och fritidshem

Förskoleklassen och fritidshemmet har sina egna lokaler i en del av skolan. Vi inriktar oss mycket på uteaktiviteter och aktiv lek för att göra barnens fritid meningsfull och lärorik. 

Förskoleklassen arbetar mycket med förberedande matematik och språklig medvetenhet, allt på lekens grund. Turtagnings- och samarbetsövningar är viktiga inslag. 

Alla ska känna sig sedda och välkomna

På Lidhultsskolan arbetar vi mycket med att alla ska känna sig sedda och välkomna, både barn och vuxna. Vi skapar en positiv inlärningsmiljö där alla känner sig trygga och kan utvecklas efter sina förutsättningar. 

Genom att arbeta mycket med de grundläggande kunskaperna i framförallt läsning och matematik ger vi våra elever en bra grund till fortsatt kunskapsinhämtande.

Faddrar 

Bland de yngre eleverna arbetar vi med faddersystem vilket innebär att barnen i förskoleklass får faddrar från årskurs 2. Fredagsblandningen är ett återkommande temaarbete, och ett exempel på där eleverna samarbetar med sina faddrar i blandade grupper F-3.

Elever i årskurs 6, som vill, fungerar som rastvärdar för sina yngre kamrater.

Gemensamma temadagar

Gemensamma temadagar då alla skolans elever arbetar i blandade grupper förekommer några gånger per läsår. Detta är mycket populärt bland eleverna. Eleverna i årskurs 4-6 ansvarar för olika gemensamma arrangemang under året till exempel vårlunch, nobelmiddag och äventyrsdag.

Bra lokaler för idrott och slöjd

Vi har vår skolmatsal i det intilliggande äldreboendet Björkäng. Där tillagas vår goda skolmat på plats. För gymnastik och lek finns bra möjligheter genom gymnastiksal, idrottshall och en liten simhall. Skolan har också salar för både textilslöjd och trä- och metallslöjd.

Kontakt

    Lidhultsskolan

  • Prästgårdsv. 2, 340 10 Lidhult
  • Tel. 0372-78 42 81

Kommentera