titelbild

Avgifter och regler

För en plats i förskola betalar du som vårdnadshavare en avgift. Ljungby kommun använder sig av maxtaxa. Det innebär att det finns ett maxbelopp för avgiften.

Avgiften beror på ditt hushålls totala inkomst. Därför lämnar du in en inkomstuppgift när du får en plats i förskola. s. Nya inkomstuppgifter ska också lämnas vid
förändrad inkomst.

Om vårdnadshavarna till ett barn inte har gemensamt hushåll så innebär det att båda är innehavare av platsen på förskolan och får faktura om båda har behov av förskola.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet (barn 1). Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet (som är barn 2). Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. Avgiften är samma oavsett hur många timmar barnet är på förskolan. Syskon placerade i förskola/fritidshem som inte drivs av kommunen kan påverka avgiften. 

Ordinarie taxa

Taxan gäller för alla barn 1-2 år, för 3-åringar fram till och med augusti och för 4-6 åringar under sommarlovet (juni-augusti). 

Avgiften för förskola beräknas i procent på din familjs inkomst upp till ett visst belopp per månad.

  • För barn 1 betalar du 3 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 688 kronor.
  • För barn 2 betalar du 2 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 125 kronor.
  • För barn 3 betalar du 1 procent av hushållets totala inkomst upp till 563 kronor.

Reducerad taxa

Gäller för barn från och med höstterminen det år de fyller 3 år och 4-6 åringar under skolans terminer (september till maj). För 4-6 åringar under sommarlovet (juni-aug) gäller inte den reducerade taxan. Detta gäller föräldrar med tillsynsbehov, föräldralediga och arbetssökande.

  • För barn 1 betalar du 2,4 procent av hushållets totala inkomst upp till 1 350 kronor.
  • För barn 2 betalar du 1,6 procent av hushållets totala inkomst upp till 900 kronor.
  • För barn 3 betalar du 0,8 procent av hushållets totala inkomst upp till 450 kronor.

Reducering av avgiften görs från och med september månad det år då barnet fyller 3 år

Betalning

Du betalar avgiften för att ha en plats på förskolan. Därför tas avgift ut 12 månader per år.

Ändra uppgifter om inkomst

Meddela oss om dina inkomster ändras. Det är viktigt att du har aktuella inkomstuppgifter inlagda, annars är det risk att du betalar fel avgift.

Kommentera