Vill du leverera livsmedel genom vårt dynamiska inköpssystem?

Syftet med ett dynamiskt inköpssystem är att förenkla för småskaliga producenter och mindre leverantörer att kunna lämna anbud och leverera till Ljungby kommun och övriga kommuner i Kronobergs län.

Ett dynamiskt inköpssystem är en ny form av upphandling där det är möjligt för dig som leverantör att komma in med en ansökan under hela systemets giltighetstid. Vi går igenom din ansökan, och när du blir kvalificerad kan du ta del av de förfrågningar som skickas ut i systemet. 

Vi skickar ut förfrågningar till de leverantörer som är kvalificerade i systemet. Förfrågan kan avse flera produkter eller enbart en specifik produkt. En förfrågan avser leverans under en specificerad tidsperiod. I förfrågan framgår vilka kommuner och enheter som vill ha leverans, och du kan själv välja om du har möjlighet att erbjuda leverans till hela eller delar av förfrågan.

Ett dynamiskt inköpssystem skiljer sig mot en traditionell upphandling, nedan ser du de viktigaste skillnaderna för dig som leverantör:

Dynamiskt inköpssystem Traditionell upphandling
Du kan lämna anbud under hela systemets giltighetstid.

Du lämnar anbud under en viss angiven tidsperiod, oftast ca 30-35 dagar.

Du förbinder dig inte att leverera en viss volym, utan avgör själv om du vill och kan svara på de aktuella förfrågningarna.

Du ska kunna leverera köparens behov som specificeras i upphandlingen, oftast en fast volym till samtliga enheter och under hela avtalsperioden (vanligtvis 4 år)

 

Ansökan

Här lämnar du din ansökan om att bli kvalificerad leverantör av livsmedel genom det dynamiska inköpssystemet;

Dynamiskt inköpssystem, Livsmedel | Växjö kommun, VÄXJÖ (opic.com)

Kommentera