Nytt vattenskyddsområde

Som vi alla vet är rent och friskt dricksvatten inte en självklarhet, även om det kan kännas så. Faktum är att vi ju inte behöver åka långt från Sveriges gränser innan vi stöter på odrickbart kranvatten. Här i Ljungby kommun har vi ett fint vatten med hög kvalitet och vårt grundvattenmagasin är en betydelsefull vattenförekomst för vår dricksvattenförsörjning. Och så vill vi att det ska förbli.

För vattentäkten finns idag ett äldre, inaktuellt vattenskyddsområde. För att trygga vattenförsörjningen även i framtiden behöver såväl skyddsområdets gränser samt skyddsföreskrifter anpassas och uppdateras efter dagens normer.

Dialogmöte

Vi vill nu informera dig om det förslag som finns till nytt skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Ljungby kommuns vattentäkter. Vi vill gärna också ta del av de frågor och synpunkter som du kan ha och bjuder därför här in till ett dialogmöte. Dialogmötet kommer att ske i mingelform där du har möjlighet att ställa frågor, diskutera och komma med synpunkter. Det blir alltså ingen allmän genomgång eller presentation utan vi finns tillgängliga under tiden så du kan komma och gå när det passar dig.

Tisdagen den 20 augusti med början kl 15.00-17.00
Missionskyrkan i Lagan, Skolgatan 5, Lagan

Vilka kommer vara på plats?

 1. Representanter från konsultbolaget WSP, inriktning tekniskt underlag, skyddszoner och riskanalys
 2. Representanter från Ljungby kommun - tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen,
  inriktning skyddsföreskrifter.

Du som är direkt berörd av vattenskyddsföreskrifterna kommer få en information hemskickad med brev

 • en kortfattad sammanfattning av underlaget och hur vattenskyddsområdet kan påverka dig
 • förslaget till skyddsföreskrifter
 • en blankett för att skriva dina synpunkter och skicka till oss

Synpunkter

Eventuella synpunkter önskas skriftligen på bifogad blankett. Vi behöver ha dina synpunkter senast den 13 september. Du kan lämna synpunkter genom:

 1. Skicka synpunkter via brev till Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen VA-avdelningen,
  341 83 Ljungby.
 2. Skicka synpunkter eller skanna blanketten och e-posta detta till va.renhallningen@ljungby.se
 3. Lämna skriftliga synpunkter/blanketten vid dialogmötet.

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och ingå i underlaget vid den kommande ansökan om vattenskyddsområde till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer ge ytterligare möjlighet att lämna synpunkter innan de fastställer det slutliga vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter. 

Handlingar

Huvudrapport

Riskbedömning

Tabell riskobjekt

Karta förslag skyddsområde

Karta förslag skyddsområde med jordarter

Karta förslag skyddsområde med riskkällor

Förslag till skyddsföreskrifter

Blankett för synpunkter

Kontakt

Kommentera