Registrering av förbränning

Medelstora förbränningsanläggningar, med effekt mer än 1 MW eller högre,ska anmälas till tillsynsmyndigheten för registrering innan de tas i drift.

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar trädde i kraft 1 juni 2018. Den ställer krav på att förbränningsanläggningar med effekt 1 MW eller högre men högst 50 MW ska registreras hos tillsynsmyndigheten. Därför behöver du som har en medelstor förbränningsanläggning skicka in information om anläggningen för registrering i enlighet med förordningen. För vissa förbränningsanläggningar ställs krav på att analysera rökgasen, eftersom det finns begränsningsvärden för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och stoft.

Bestämmelserna i förordningen trädde i kraft enligt följande:

  • Nya anläggningar, 20 december 2018
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt, 1 januari 2024
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt, 1 januari 2029

En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som togs i drift innan den 20 december 2018. En ny förbränningsanläggning är tagen i drift från den 21 december 2018. 

Registrering via e-tjänst

Registrering av medelstora förbränningsanläggningar görs via e-tjänst: 
Till e-tjänsten: Registrering av medelstor förbränningsanläggning 

Registrerade anläggningar

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Ljungby kommun enligt förordningen om medelstora förbränningsanläggningar.

Verksamhet Organisationsnummer Fastighetsbeteckning Anläggningens typ och bränsle Anläggningens effekt Anläggningens driftstart
Ljungby Energi AB 556192-4332 Jordbrukaren 3 Annan medelstor förbränningsanläggning, dieselbrännolja 10 megawatt 2006-01-01
Ljungby Energi AB 556192-4332 Jordbrukaren 3 Annan medelstor förbränningsanläggning, diesaelbrännolja 10 megawatt 2006-01-01
Ljungby Energi AB 556192-4332 Slipstenen 3 Annan medelstor förbränningsanläggning, fast biomassa 6 megawatt 2021-12-13
Ljungby Energi AB 556192-4332 Svackan 5

Annan medelstor förbränningsanläggning, dieselbrännolja

10 megawatt 2007-01-01
Ljungby Energi AB 556192-4332 Vagnen 4 Annan medelstor förbränningsanläggning, dieselbrännolja 10 megawatt 2012-01-01
Ljungby Energi AB 556192-4332 Värmeverket 1 Annan medelstor förbränningsanläggning, fast biomassa 6 megawatt 2012-01-01
Ljungby Energi AB 556192-4332 Värmeverket 2 Annan medelstor förbränningsanläggning, fast biomassa 16 megawatt 2006-01-01
Ljungby Energi AB 556192-4332 Värmeverket 2 Annan medelstor förbränningsanläggning, dieselbrännolja 6 megawatt 1986-01-01
Ljungby Energi AB 556192-4332 Värmeverket 2 Annan medelstor förbränningsanläggning, dieselbrännolja 6 megawatt 1986-01-01

Kommentera