titelbild

Registrering av förbränning

Medelstora förbränningsanläggningar, med effekt mer än 1 MW eller högre,ska anmälas till tillsynsmyndigheten för registrering innan de tas i drift.

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar trädde i kraft 1 juni 2018. Den ställer krav på att förbränningsanläggningar med effekt 1 MW eller högre men högst 50 MW ska registreras hos tillsynsmyndigheten. Därför behöver du som har en medelstor förbränningsanläggning skicka in information om anläggningen för registrering i enlighet med förordningen. För vissa förbränningsanläggningar ställs krav på att analysera rökgasen, eftersom det finns begränsningsvärden för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och stoft.

Du hittar e-tjänsten för anmälan i vår e-tjänsteportal.

Bestämmelserna i förordningen träder i kraft enligt följande:

  • Nya anläggningar, 20 december 2018
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt, 1 januari 2024
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt, 1 januari 2029

En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som togs i drift innan den 20 december 2018. En ny förbränningsanläggning är tagen i drift från den 21 december 2018. 

Registering

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Ljungby kommun enligt förordningen om medelstora förbränningsanläggningar.

Verksamhet Organisationsnummer Fastighetsbeteckning
Ljungby Energi AB 556192-4332 Slipstenen 3

Kommentera