Lägenhetsregistret

Om du äger ett flerbostadshus eller småhus ska du rapportera in nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter enligt lagen om lägenhetsregistret.

Vad är lägenhetsregistret?

Lägenhetsregistret är ett nationellt register som gör det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för samhällsplanering och forskning.

Vad ska registreras i lägenhetsregistret?

Om du äger ett flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet, är du skyldig att rapportera in förändringar i lägenhetsbeståndet. Uppgifterna ska lämnas in till kommunen senast en månad efter att förändringen har skett. De flesta småhus innehåller bara en bostad och då behöver fastighetsägaren inte rapportera in uppgifter, utan dessa hämtas från fastighetsregistret.

Uppgifter ska lämnas in vid:

  • Nybyggnad av lägenheter
  • Ändrad användning av lägenheter
  • Sammanslagning/delning av lägenheter
  • Rivning av lägenheter

Registrering via e-tjänst

Till e-tjänst: Registrering i lägenhetsregistret

Kommentera