Buller och störande ljud

Buller anses idag vara ett av de mest utbredda miljöproblemen och är den störning som berör flest människor i Sverige. Buller beskrivs som oönskade ljud. Vad som är ett oönskat ljud varierar mellan personer men också vilken tid på dygnet det är. Buller och höga ljudnivåer kan komma från bland annat trafik, industrier och grannar.

En lastbil som på dagen åker förbi vårt hus, kanske vi inte ens märker bland all annan aktivitet, medan samma lastbil på natten väcker oss. Vi är olika bullerkänsliga i olika miljöer. I ett rekreationsområde där man förväntar sig en tystare miljö är vi känsligare för bullerstörningar än i tätorter. 

Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt. Mycket höga ljudnivåer kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus.

Störs du av buller?

Om du är störd av buller vänd dig i första hand till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Om ni inte kommer överens - vänd dig då till miljöavdelningen som bedömer situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder.

Kontakt

Kommentera