Vatten- och avloppsplan

I Ljungby kommun finns en vatten- och avloppsplan (VA-plan) som omfattar VA-försörjning i hela kommunen. Det vill säga både kommunala anläggningar inom nuvarande verksamhetsområden och de delar av kommunen som har enskilt avlopp och eget vatten.

VA-planen tar även hänsyn till framtida utveckling och utbyggnad av områden och visar hur kommunen anser att vatten- och avloppsförsörjning ska anordnas.

Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, avloppsvattenbortledning och rening samt hantering av dagvatten (regnvatten).

VA-planeringen utreder om det finns behov av att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller miljön. Den ger också möjlighet att prioritera mellan olika områden i kommunen där utökning av verksamhetsområdet behöver övervägas. Läs mer om verksamhetsområde på sidan Verksamhetsområden.

 

Kommentera