Artiklar 1936 - 1939

År 1936 – Ljungby får sitt stadsprivilegium "Den stora klang- och jubeldagen i Ljungby, då nämnda samhälle tog plats bland Sveriges städer såsom den 115:e i ordningen, fick ett i allo lyckat och värdigt förlopp. Vädret gick visserligen i det gråaste grå med duggregn till att börja med och sedan ett tätt dis in i det sista, men staden förfogar lyckligtvis över sådana resurser på ljusproduktionens område, att alla dimmor jämmerligen kommo till korta. Den syn som mötte besökaren när han landsvägsledes styrde in på Storgatan, var av ståtligaste slag. Tack vara försynens nåd att låta Lagan rinna genom staden har denna fått en naturtillgång av oskattbart värde. Det var vad alla dessa tusentals lampor och girlanger hade att säga till gästen och främlingen vid den stora nyårsfesten."

Så pampigt och stolt inleds texten i Ljungbyposten om hur det gick till då Ljungby blev Sveriges 115:e stad under nyårsnatten 1936. Firandet inleddes kl. 5 med en stämningsfull gudstjänst i ortens kyrka som "till sin sista sitt- och ståplats var fylld av en högtidsstämd menighet." De "finare" gästerna med Landshövdingeparet Beskow i spetsen som tidigare samlats på Stadshotellet satt förmodligen på de främsta kyrkbänkarna och i koret stod två julgranar med levande ljus.

När gudstjänsten avslutats fortsatte firandet på Stora Torget där man först kunde lyssna till Kronobergs regementes musikkår. Därefter talade Nils Gräns som inom kort skulle bli stadens förste Borgmästare till folket, ja faktiskt inte bara till folket i Ljungby, Sveriges Radio sände ut firandet över hela landet. När talen var avklarade fylldes hotellets festvåningar av de 200 gästerna och ute på gatorna fortsatte "vanligt folk" att mingla och invänta tolvslaget med fackeltåg och fyrverkeri. Ljungbypostens referat avslutas med orden. "Ordningen var hela tiden den bästa, och det kan förtjäna att omnämnas, att ingen behövde avsluta festen i finkan. Det hela gick sålunda synnerligen väl i lås."

År 1937 – Egyptiskt mörker över Ljungby

"Ljungby, som i vanliga fall brukar ståta med belysning, som ligger över det ordinära i jämförliga samhällen, var på lördagskvällen försänkt i mörker. Anledningen var, att det var issörpning, eller, som det här heter, "grunning" i Lagaån. I ett sådant fall fryser vattnet på turbinerna, så att de förvandlas till veritabla isklumpar, som slutligen ej kan hållas igång. Fenomenet brukar upphöra, när ån hunnit bli isbelagd. Dessförinnan är hela vattenmassan en tjock issörja. På lördagen voro förutsättningarna för att ån skulle lägga sig inte stora, ty dels uppgick inte kylan till mer än ett par grader, dels blåste det friskt. Redan kl. 4 på em. gjorde sig svårigheterna påminta, och man fick då sätta i gång verkets dieselaggregat."

Tidningen Ljungby-Posten ger en detaljerad beskrivning av hur besvärligt det kunde vara att hålla turbinerna igång vintertid

Turbinerna skållades med ånga som man brukar göra vid dylika tillfällen, men kunde inte hållas igång mer än några minuter åt gången. Fram på kvällen uppgav man den ojämna kampen mot isen, slog av hela ytterbelysningen och lät dielsen nödtorftigt tillgodose innerbelysningen. De båda närmast liggande verken, Bro och Åby, hade även stora svårigheter. Den förstnämnda fick redan kl. 1 på lördagseftermiddagen slå igen och vid Åby led man vattenbrist till följd av issörpning vid Ohs.

Källa: Ljungby kommunarkiv, Sunnerboarkivet: Ljungby-Posten nr 4 den 16 januari 1937, Söndagsbilagan.

År 1939 – Ljungby Skytteförening

Året är 1939, Ljungby Skytteförenings skjutbana och paviljong i Kronoskogen har båda nyligen fått en ansiktslyftning. I föreningens protokollsbok (1936-1947) kan vi läsa att man efter en stunds diskussion enhälligt beslöt att nybyggnad av banan och reparation av paviljongen skulle utföras. Ingenjör Gunnar Tidstrand vid Lagans Yllefabrik och Löjtnant Carl Bredwad fick uppdraget att se till att allt gick rätt till. Föreningen blev nöjd med resultatet och gav efter allt var klart dessa båda herrar varsin som det står i protokollet "duglig minnessak" för deras stora uppoffringar med arbete, material mm. Invigning av den nya banan ägde rum den 21 augusti 1938 då man också bjöd in skyttar som tidigare tillhört föreningen.

Ljungby Skytteförening bildades år 1896 på Ågård, intresset var stort och redan samma år hade föreningen 60 medlemmar. Den första skjutbanan fanns vid Hjortsberg men några år senare 1904 beslöt styrelsen att bygga första paviljongen och banan i som det då hette Ljungby Kronopark (numera Ljungby Kronoskog). Bygget beräknades kosta 584 kronor och 12 ören. I ett tidningsklipp som beskriver aktiviteterna vid föreningens 50-års jubileum berättas att två filmer visades, där många av föreningens mästerskyttar skymtade förbi. Den ena filmen ägdes av tandläkare Erik Lindén.

Ingen alternativ text tillgänglig

1936 – Ljungby får sitt stadsprivilegium

Elverksdammen 1937

År 1937 – Egyptiskt mörker över Ljungby

Elverksdammen är täckt med is 1937. Fotot är odaterat och det är ovisst om text och bild avser samma tillfälle. Foto: Hertzbergs Foto
Ingen alternativ text tillgänglig

År 1937 – Egyptiskt mörker över Ljungby

Timmerrännan på bilden är helt täckt med is, fotot är odaterat och det är ovisst om text och bild avser samma tillfälle. Foto: Hertzbergs Foto
Olycka på kånnavägen år 1938

År 1938 - Kånnavägen

Ett dramatisk ögonblick från Kånnavägen 1938 förevigat av fotograf Hertzberg. En olycka har ägt rum med en flaklastbil och en motorcykel eller möjligtvis en moped är inblandade. Poliskonstapel är på väg till platsen och nyfikna har börjat gruppera sig i vägkanten. Den del av vägen som är synlig är belagd med gatsten, vilket flertalet av Ljungbys gator var vid denna tid. På den vita skylten till vänster i bild görs reklam för stadens hotell, för att de tillkommande resande från söder inte ska missa att svänga av och äta en bit eller kanske inkvartera sig på paret Wästlunds Stadshotell vida känt i inte minst konstnärskretsar. Att fotot finns i Hertzbergs fotoarkiv är ingen tillfällighet då fotograf Hertzberg på polisens uppdrag dokumenterade alla brott och olyckor som inträffade under en lång period från 1930-talet till 1960-talet.
Ingen alternativ text tillgänglig

År 1938 - Kånnavägen

På bilden från 1938 ser du Gulfs bensinstation på Kånnavägen som då var belagd med gatsten, Hertzbergs foto.
Skyttepaviljong 1939

År 1939 – Ljungby Skytteförening nyrenoverade skjutbana och paviljong

Ljungby Skytteförenings skjutbana och paviljong i Kronoskogen byggdes om och renoverades år 1939, Hertzbergs Foto.

Kommentera