titelbild

Kulturmiljöprogram

I vår kommun finns många fina kulturmiljöer. I kulturmiljöprogrammet kan du läsa om värdefulla områden, riktlinjer för skydd, användande och utveckling av kulturmiljöerna så de kan fortsätta vara en resurs för oss. Ljungby kommuns kulturmiljöprogram antogs den 17 juni 2019 i kommunfullmäktige.

Du kan läsa kulturmiljöprogrammet i sin helhet genom att ladda ner den som PDF. 

Kontakt

Kommentera