titelbild

Kulturmiljöprogram

Är din närmiljö särskilt värdefull? Finns det kulturmiljöer i din närhet som är värda att bevaras och utvecklas?

Ljungby kommun har ett nytt kulturmiljöprogram som antogs den 17 juni 2019 i kommunfullmäktige.  Detta ersätter tidigare framtagna kulturmiljöprogram från 1991 samt kulturmiljöplanen för Ljungby centrum från 2002. I kulturmiljöprogrammet beskrivs olika miljöer och kvalitéer, som finns i ett antal särskilt värdefulla områden i kommunen.

Avsikten med kulturmiljöprogrammet är att göra fastighetsägare, samhällsplanerare och allmänhet medvetna om de många fina kulturmiljöer som finns i vår kommun. Förhoppningen är att kulturmiljöprogrammet ska inspirera till ett ökat intresse och varsamt förvaltande av dessa och andra liknande kulturarv.

Nedan kan du ta del av den digitala versionen. 

Kontakt

    Planarkitekt

  • Johan Håkansson

Kommentera