titelbild

Kulturmiljöprogram

Ljungby kommun har tagit fram ett nytt kulturmiljöprogram. Detta ersätter tidigare framtagna kulturmiljöprogram från 1991 samt kulturmiljöplanen för Ljungby centrum 2002.

Kulturmiljöprogrammet har varit på samråd med allmänheten, myndigheter, nämnder och grannkommuner under tiden 11 september 2018 - 11 januari 2019.

Kulturmiljöprogrammet kommer efter eventuella revideringar att antas av kommunfullmäktige.

 

Välkommen att höra av dig till kommunen för information och frågor:

Planarkitekt Johan Håkansson telefon 0372-78 92 69 e-post johan.hakansson@ljungby.se  eller Kultursekreterare Emelie Olsson telefon 0372- 78 92 31, e-post emelie.s.olsson@ljungby.se

Kommentera