titelbild

Kulturmiljöprogram

Ljungby kommun har tagit fram ett nytt kulturmiljöprogram. Detta ersätter tidigare framtagna kulturmiljöprogram. Kulturmiljöprogrammet samråds med allmänheten, myndigheter, nämnder och grannkommuner under tiden 11 december – 11 januari 2019

Den som har synpunkter på förslaget kan skicka dessa, senast fredagen den 11 januari 2019, till:

Ljungby kommun, planavdelningen,

341 83 Ljungby

eller via e-post till miljo.byggnamnden@ljungby.se,

Kulturmiljöprogrammet kommer sedan efter eventuella revideringar att antas av kommunfullmäktige.

Kulturmiljöprogrammet finns tillgängligt för granskning på Ljungby bibliotek samt i kommunhuset, Olofsgatan 9.

Välkommen att höra av dig till kommunen för information och frågor:

Planarkitekt Anna Aracsy telefon 0372-78 92 85 e-post anna.aracsy@ljungby.se

eller Kultursekreterare Emelie Olsson telefon 0372- 78 92 31, e-post emelie.s.olsson@ljungby.se

Kommentera