titelbild

Parkera bilen

På kommunens parkeringsplatser i Ljungby är det gratis att parkera men parkeringsskiva krävs på många platser.

Där P-skiva krävs finns en tilläggstavla för parkeringsskiva. Med parkeringsskivan anger du vilket klockslag du parkerade ditt fordon. Instruktioner om hur du använder parkeringsskivan finns på skivans baksida.

P-skivan kan du hämta gratis på:

  • Kommunhuset, Olofsgatan 9
  • Kulturhuset Grand, Olofsgatan 18
  • Circle K, Kånnavägen

Parkering för elbil

Här hittar du en karta över de laddplatser som finns i kommunen

Om du har parkerat fel

Om du parkerar för länge, på en olämplig plats eller inte har någon parkeringsskiva kan du få en parkeringsanmärkning, vardagligt kallat parkeringsböter. Nedan kan du se vilka avgifter som gäller. 

Du ska alltid betala felparkeringsavgiften. Om du anser att den är felaktig kan du överklaga genom att skicka ett brev till polismyndigheten, adress står på parkeringsanmärkningen. Ljungby kommun kan inte hjälpa dig att överklaga.

Avgifter vid felparkering

Enligt taxan för felparkeringsavgifter i Ljungby kommun gäller följande. 

Avgift 400 kr
Gäller i huvudsak vid parkering under för lång tid på tidsbegränsad parkeringsplats och vid parkering utan att använda parkeringsskiva. 

Avgift 800 kr 
Gäller i huvudsak vid parkering där parkeringsförbud råder, vid trafikfarlig uppställning, på busshållplats, i vägkorsning, på eller för nära övergångsställe eller cykelöverfart, på gång- och/eller cykelväg, på parkeringsplats för elfordon, på plats där skyltning anger förbud att stanna samt vid vissa andra överträdelser.  

Avgift 1000 kr
Gäller vid parkering på parkeringsplats för rörelsehindrad. 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid. Hos tekniska förvaltningen kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Parkeringstillståndet ska placeras vid framrutan så att det lätt går att läsa utifrån. Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas om du som har tillståndet är förare eller passagerare. Förloror du ditt kort ska du polisanmäla det. 

Kommentera