titelbild

Parkera bilen

På kommunens parkeringsplatser i Ljungby är det gratis att parkera men parkeringsskiva krävs på många platser.

Där P-skiva krävs finns en tilläggstavla för parkeringsskiva. Med parkeringsskivan anger du vilket klockslag du parkerade ditt fordon. Instruktioner om hur du använder parkeringsskivan finns på skivans baksida.

P-skivan kan du hämta gratis på:

 • Kommunhuset
 • Ljungby Tourist Center, Stora Torget
 • Circle K, Kånnavägen
 • Havannamagasinet, Stora Torget

Parkering för elbil

Det finns två laddplatser på Stora Torg där du med elbil kan parkera och ladda bilen gratis.

Vinterparkeringsförbud

På nedanstående gator får fordon inte parkeras under tiden 7 januari till 18 mars. Detta för att förbättra framkomligheten under vintern.

 • Källgatan: Gatans östra sida.
 • Krokvägen: Delen Klockaregårdsgatan-Donationsgatan, gatans östra sida.
 • Herkulesgatan: Delen Bolmstadsvägen-Gästgivaregatan, gatans västra sida.
 • Harabergsgatan: Delen M. Ljungbergsvägen-Harabergsgatan 13 A, gatans södra sida.
 • Torsgatan: Delen Gästgivaregatan-Bolmstadsvägen, gatans östra sida.
 • Lasarettsgatan: Delen Kyrkogatan-Bolmstadsvägen, gatans västra sida.
 • Strömgatan: Delen Fogdegatan-Storgatan, gatans norra sida.
 • Sunnerbostigen: Delen Kämpegatan-Ekstigen, gatans östra sida.
 • Bergagatan: Delen S. Torggatan-Köpmansgatan, gatans östra sida.
 • Hovdingegatan: Delen Hovdingegatan 24-Frögatan, gatans nordvästra sida.
 • Rönnäsvägen: Delen Rönnäsvägen 18-Frögatan, gatans nordvästra sida.

Om du har parkerat fel

Om du parkerar för länge eller inte har någon parkeringsskiva kan du få en parkeringsanmärkning, vardagligt kallat parkeringsböter.

Du ska alltid betala felparkeringsavgiften. Om du anser att den är felaktig kan du överklaga genom att skicka ett brev till polismyndigheten, adress står på parkeringsanmärkningen. Ljungby kommun kan inte hjälpa dig att överklaga.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid. Hos tekniska förvaltningen kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Parkeringstillståndet ska placeras vid framrutan så att det lätt går att läsa utifrån. Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas om du som har tillståndet är förare eller passagerar. Förloror du ditt kort ska du polisanmäla det. 

Kommentera