titelbild

Parkera bilen

På kommunens parkeringsplatser i Ljungby är det gratis att parkera, men på många platser behöver du ha en parkeringsskiva (p-skiva) i bilrutan. Där det krävs p-skiva framgår det av parkeringsskylten.

Med parkeringsskivan anger du vilket klockslag du parkerade ditt fordon. Instruktioner för hur du använder parkeringsskivan finns på skivans baksida.

Du kan hämta en p-skiva kostnadsfritt på:

  • Kommunhuset, Olofsgatan 9
  • Havannamagasiet, Stora Torget 2

Parkering för elbil

Här hittar du en karta över de laddplatser som finns i kommunen

Om du har parkerat fel

Om du parkerar för länge, på en olämplig plats eller inte har någon parkeringsskiva kan du få en parkeringsanmärkning, vardagligt kallat parkeringsböter. Nedan kan du se vilka avgifter som gäller. 

Du ska alltid betala felparkeringsavgiften. Om du anser att den är felaktig kan du överklaga genom att skicka ett brev till polismyndigheten, adress står på parkeringsanmärkningen. Ljungby kommun kan inte hjälpa dig att överklaga.

Avgifter vid felparkering

Enligt taxan för felparkeringsavgifter i Ljungby kommun gäller följande. 

Avgift 400 kr
Gäller i huvudsak vid parkering under för lång tid på tidsbegränsad parkeringsplats och vid parkering utan att använda parkeringsskiva. 

Avgift 800 kr 
Gäller i huvudsak vid parkering där parkeringsförbud råder, vid trafikfarlig uppställning, på busshållplats, i vägkorsning, på eller för nära övergångsställe eller cykelöverfart, på gång- och/eller cykelväg, på parkeringsplats för elfordon, på plats där skyltning anger förbud att stanna samt vid vissa andra överträdelser.  

Avgift 1000 kr
Gäller vid parkering på parkeringsplats för rörelsehindrad. 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillståndet ska placeras vid framrutan så det är enkelt att läsa utifrån. Ett parkeringstillstånd är personligt och får bara användas om du som har tillståndet är förare eller passagerare. Tillståndet gäller under en viss tid. Om du förloror parkeringskortet ska du polisanmäla det. 

Läs mer om parkeringstillstånd och ansökan om parkeringstillstånd.

Ställplatser  

I kommunen finns flera ställplatser där du kan övernatta med husbil. Parkeringsplatser för husbilar i Ljungby centrum är markerade på parkeringskartan nedan.  

På sidan Camping och ställplatser finns fler platser att parkera husbilen.

 

Kommentera