Ensilageplast

För lantbruksplast/ensilageplast finns ett landsomfattande insamlingssystem, SvepRetur. Varje vår och höst sker en kostnadsfri insamling.

Kostnadsfri insamling 15-16 maj

För lantbruksplast/ensilageplast har producenterna ett landsomfattande insamlingssystem, SvepRetur. Kostnadsfri lämning av ensilageplast till SvepRetur sker på;

Bredemad

  • 15 maj kl. 7-12
  • 16 maj kl. 13-18

Lidhult, Grimshult grusgrop

  • 15 maj kl. 13-18
  • 16 maj kl. 7-12

En enkel återvinningslösning

Att lämna plasten till SvepRetur (eller företag anslutna till SvepRetur) är en smidig och miljöanpassad återvinningslösning för lantbrukare, odlare och hästägare med flera. Att göra sig av med ensilageplast genom att elda upp eller gräva ner den är olagligt, och att lägga den i hushållssoporna orsakar arbetsmiljöproblem. 

Läs mer om mottagningsplatser för ensilageplast på Svepreturs webbplats, http://www.svepretur.se

Ansvarig för insamlingen

Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av ensilageplast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning.

Hitta din närmaste insamlingsplats på SvepReturs webbplats 

Plasten måste vara rätt sorterad för att du ska kunna lämna in den.

Kommentera