titelbild

Lämning av ensilageplast till SvepRetur

För lantbruksplast/ensilageplast har producenterna ett landsomfattande insamlingssystem, SvepRetur. Varje vår och höst sker en kostnadsfri insamling.

Kostnadsfri insamling hösten 2019

Onsdag 2 oktober kl 9.00-15.00 på Bredemad avfallsanläggning.

Se mer information på SvepReturs webbplats. Angående tider och platser kan du också kontakta Camilla S på 076-611 96 14.

Inlämning av dunkar

Följande dunkar får lämnas 2019:

  • Samtliga dunkar för växtskyddsmedel.
  • Samtliga dunkar för ensileringsmedel.
  • Dunkar för gödselmedel från företag anslutna till SvepRetur. Gäller även företagens återförsäljare.

Övriga dunkar ingår inte i SvepReturs system och får inte lämnas!

Olagligt att göra sig av med plasten på annat sätt

Att delta i SvepReturs insamling och återvinning är egentligen den enda lösningen. Det är olagligt att elda upp eller gräva ner plasten, och i hushållssoporna orsakar den arbetsmiljöproblem.

Ansvarig för insamlingen

Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av ensilageplast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning.

Hitta din närmaste insamlingsplats på SvepReturs webbplats 

Plasten måste vara rätt sorterad för att du ska kunna lämna in den. Läs mer på SvepReturs webbplats.

Kommentera