titelbild

Ensilageplast

För lantbruksplast/ensilageplast finns ett landsomfattande insamlingssystem, SvepRetur. Varje vår och höst sker en kostnadsfri insamling.

Kostnadsfri insamling  

Nästa tillfälle att lämna ensilageplast är till hösten 2022. Tid och plats kommer att publiceras här. 

Se mer information på SvepReturs webbplats eller ring 0771-11 11 22. 

En enkel återvinningslösning

Att lämna plasten till SvepRetur eller företag anslutna till SvepRetur är en smidig och miljöanpassad återvinningslösning för lantbrukare, odlare och hästägare med flera. Det är olagligt att elda upp eller gräva ner plasten, och i hushållssoporna orsakar den arbetsmiljöproblem.

Ansvarig för insamlingen

Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av ensilageplast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning.

Hitta din närmaste insamlingsplats på SvepReturs webbplats 

Plasten måste vara rätt sorterad för att du ska kunna lämna in den.

Kommentera