Ensilageplast

För lantbruksplast/ensilageplast finns ett landsomfattande insamlingssystem, SvepRetur. Varje vår och höst sker en kostnadsfri insamling.

Kostnadsfri insamling 22-23 april

För lantbruksplast/ensilageplast har producenterna ett landsomfattande insamlingssystem, SvepRetur. Kostnadsfri lämning av ensilageplast till SvepRetur sker på;

Fräsaregatan 10 i Ljungby (i slutet av gatan)

  • 22 april kl. 7-12
  • 23 april kl. 13-18

Lidhult, Grimshult Grusgrop

  • 22 april kl. 13-18
  • 23 april kl. 7-12

En enkel återvinningslösning

Att lämna plasten till SvepRetur (eller företag anslutna till SvepRetur) är en smidig och miljöanpassad återvinningslösning för lantbrukare, odlare och hästägare med flera. Att göra sig av med ensilageplast genom att elda upp eller gräva ner den är olagligt, och att lägga den i hushållssoporna orsakar arbetsmiljöproblem. 

Läs mer om mottagningsplatser för ensilageplast på Svepreturs webbplats, http://www.svepretur.se

Ansvarig för insamlingen

Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av ensilageplast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning.

Hitta din närmaste insamlingsplats på SvepReturs webbplats 

Plasten måste vara rätt sorterad för att du ska kunna lämna in den.

Kommentera