Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen svarar för bygglovsärenden, miljöärenden och detaljplanering. Förvaltningen bereder ärenden till miljö- och byggnämnden. Nämnden har delegerat åt tjänstemännen på miljö- och byggförvaltningen att besluta i vissa frågor medan viktigare frågor alltid behandlas i nämnden.

Ansvarig nämnd: Miljö- och byggnämnden
miljo.byggnamnden@ljungby.se

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen arbetar bland annat med miljö- och hälsoskydd, livsmedel och naturvård. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på tillsyn, handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden samt information. En annan viktig roll för miljöavdelningen är att informera allmänheten och ge näringslivet förutsättningar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Byggavdelningen

Byggavdelningen arbetar med bygglovsfrågor.

Planavdelningen

Planavdelningen arbetar med övergripande planering samt planläggning av mark och vatten.

Kontakt

  • Besöksadress
  • Olofsgatan 9, 341 30 Ljungby

Kommentera