Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen svarar för bygglovsärenden och miljöärenden. Förvaltningen bereder ärenden till miljö- och byggnämnden. Nämnden har delegerat åt tjänstepersonerna på miljö- och byggförvaltningen att besluta i vissa frågor medan större frågor alltid behandlas i nämnden.

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen arbetar bland annat med miljö- och hälsoskydd, livsmedel och naturvård. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på tillsyn, handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden samt information. En annan viktig roll för miljöavdelningen är att informera allmänheten och att ge näringslivet förutsättningar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Bygglovsavdelningen

Bygglovsavdelningen arbetar med bygglovsfrågor. 

Kontakt

    Besöksadress

  • Olofsgatan 9, 341 30 Ljungby

Kommentera