titelbild

Insyn och påverkan

Du som bor i kommunen kan på olika sätt påverka och göra din röst hörd. På flera olika vis verkar kommunen för att du ska få insyn i hur vi arbetar och vilka beslut som fattas. 

Ärendelistor och protokoll

Du kan läsa alla ärendelistor och protokoll för att se vad politikerna kommer att eller har beslutat om. Ärendelistor och protokoll finns på den digitala anslagstavlan.

Kontakt med förtroendevalda

Du kan själv ta kontakt med de förtroendevalda politikerna för att diskutera frågor som du är intresserad av. Kontaktuppgifter till politiker finns i förtroendemannaregistret.

Allmänhetens frågestund

Du kan ställa dina frågor direkt till ordförande under fullmäktiges eller nämnders möten under punkten allmänhetens frågestund. Här kan du läsa mer om hur allmänhetens frågestund fungerar.

Lämna synpunkt

Om du har ett förslag till kommunen kan du skicka in det som en synpunkt och få svar inom 10 dagar från en tjänsteperson. Här hittar du formuläret för att lämna synpunkter till kommunen. 

Medborgarinitiativ

Ett medborgarinitiativ beslutas av ledamöterna i en nämnd efter utredning av tjänstepersoner. Så här går  det till att lämna ett medborgarinitiativ. 

Sammanträden öppna för allmänheten

Ljungby kommuns politiska sammanträden är öppna för allmänheten (gäller ej utskott eller beredningar). Allmänheten är välkommen att lyssna när kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder. Vissa ärenden kan innehålla sekretessbelagd information. När dessa ärenden avhandlas får allmänheten lämna sammanträdeslokalen.

Kommunfullmäktige sammanträder i Ljungby Arena. Nämnderna har oftast sina sammanträden i kommunhuset på Olofsgatan 9 eller på Storgatan 6. Entrédörrarna är öppna de dagar politikerna sammanträder. 

Tid och plats för kommunens sammanträden publiceras på den digitala anslagstavlan.

Medborgardialog

När de förtroendevalda politikerna vill få in förslag och synpunkter från medborgarna i speciella frågor bjuder de in till medborgardialog. Aktuella dialogmöten annonseras på webbplatsen och i lokaltidningarna.

Kommentera