titelbild

Insyn och påverkan

Du som bor i kommunen kan på många olika sätt påverka och göra din röst hörd. På webben kan du ställa frågor och lämna synpunkter. Dina synpunkter skickas då till den tjänsteman som bäst kan svara på frågan.

Ärendelistor och protokoll

Du kan läsa alla ärendelistor och protokoll för att se vad politikerna kommer att eller har beslutat om. De publiceras på respektive nämnds sida.  

Kontakt med förtroendevalda

Du kan själv ta kontakt med de förtroendevalda politikerna för att diskutera frågor som du är intresserad av. Kontaktuppgifter till politiker finns i förtroendemannaregistret.

Allmänhetens frågestund

Du kan ställa dina frågor direkt till ordförande under fullmäktiges möte under punkten allmänhetens frågestund.

Medborgarförslag

Om du har ett förslag till kommunen kan du skicka in det som en synpunkt och få svar inom 10 dagar från en tjänsteman eller ett medborgarförslag som beslutas av ledamöterna i en nämnd eller kommunstyrelsen efter utredning av tjänstemän. På grund av de administrativa rutinerna kring de politiska sammanträdena samt utredningstiden dröjer det vanligtvis mellan 4 och 8 måndar innan ett medborgarförslag besvaras.

Sammanträdena är öppna för allmänheten

Ljungby kommuns politiska sammanträden är öppna för allmänheten (gäller ej utskott eller beredningar). Allmänheten är välkommen att lyssna när kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder. Vissa ärenden kan innehålla sekretessbelagd information. När dessa ärenden avhandlas får allmänheten lämna sammanträdeslokalen.

Kommunfullmäktige sammanträder i Ljungby Arena. Nämnderna har oftast sina sammanträden i kommunhuset på Olofsgatan 9 eller på Storgatan 6. Entrédörrarna är öppna de dagar politikerna sammanträder. 

Tid och plats för kommunens sammanträden publiceras på den digitala anslagstavlan.

Medborgardialog

När de förtroendevalda politikerna vill få in förslag och synpunkter från medborgarna i speciella frågor bjuder de in till medborgardialog. Aktuella dialogmöten annonseras på webbplatsen och i lokaltidningarna.

Kontakt

Kommentera