titelbild

Axel Ångbagares gata

Ett omfattande arbete med byte av ledningar för dricksvatten, dagvatten och avlopp längs Axel Ångbagares gata krävs för att ledningsnätet i området ska fungera väl under lång tid framöver.

Arbetet sker på en sträcka som är cirka 800 meter totalt och delas in i olika etapper, se kartan ovan.

I samband med det här kommer också gatan att byggas om, ny belysning sättas upp och en ny gång-och cykelväg kommer att byggas på östra sidan, mot Lagavallen. Även en ny parkering med cirka 40 platser för Lagavallens besökare kommer att byggas.

Det här gör vi:

 • Byte av dagvatten-, vatten- och avloppsledningar
 • Ny gång- och cykelväg utmed Axel Ångbagares gata
 • Ny belysning utmed gata och gång- och cykelväg
 • Träd kommer att tas ned för att göra det möjligt att byta ledningar och för att ge plats åt ny gång- och cykelväg
 • Återplantering av nya träd utmed Axel Ångbagares gata
 • Ny parkering

Status:

 • Arbete pågår i etapp 4,5 och 6 som innefattar Elfströmsgatan till Syrénvägen. 

Så påverkas du:

 • Under arbetets gång kommer gator att stängas av och trafiken ledas om
 • Byggtrafik och arbetsfordon kommer att finnas i området.
 • Arbetet kommer tidvis påverka vattenförsörjningen för berörda fastigheter.
  I de fall detta blir aktuell kommer det att meddelas i förväg.
 • Var rädd om dig själv och andra!
  Välj om möjligt andra vägar, visa hänsyn där arbete pågår och respektera avspärrningar.

Det här arbetet kommer att påverka många under relativt lång tid. Men det behöver göras och vi ber om din förståelse för det. 

När är vi klara:

 • Arbetet beräknas vara klart sommaren/hösten 2025.

Kontakt

Kommentera