titelbild

Axel Ångbagares gata

Ett omfattande arbete med byte av ledningar för dricksvatten, dagvatten och avlopp längs Axel Ångbagares gata krävs för att ledningsnätet i området ska fungera väl under lång tid framöver.

Arbetet sker på en sträcka som är cirka 800 meter totalt och delas in i olika etapper, se kartan ovan.

I samband med det här kommer också gatan att byggas om, ny belysning sättas upp och en ny gång-och cykelväg kommer att byggas på östra sidan, mot Lagavallen. Även en ny parkering med cirka 40 platser för Lagavallens besökare kommer att byggas.

Det här gör vi:

 • Byte av dagvatten-, vatten- och avloppsledningar
 • Ny gång- och cykelväg utmed Axel Ångbagares gata
 • Ny belysning utmed gata och gång- och cykelväg
 • Träd kommer att tas ned för att göra det möjligt att byta ledningar och för att ge plats åt ny gång- och cykelväg
 • Återplantering av nya träd utmed Axel Ångbagares gata
 • Ny parkering

Status:

 • Arbete pågår i etapp 2 som innefattar korsningen Högarörsgatan/Axel Ångbagares gata. Trafiken leds om så man kommer förbi arbetet. 

Så påverkas du:

Det här arbetet kommer att påverka många under relativt lång tid. Men det behöver göras och vi ber om din förståelse för det. 

 • Under arbetets gång kommer gator att stängas av och trafiken ledas om.
 • Byggtrafik och arbetsfordon kommer att finnas i området.
 • Arbetet kommer tidvis påverka vattenförsörjningen för berörda fastigheter.
  I de fall detta blir aktuell kommer det att meddelas i förväg.
 • Var rädd om dig själv och andra!
  Välj om möjligt andra vägar, visa hänsyn där arbete pågår och respektera avspärrningar.

När är vi klara:

 • Arbetet beräknas ta 1-1,5 år innan allt är genomfört.

Kontakt

Kontakt

Kommentera