Stöd till drabbade

Vid en allvarlig händelse som berör många, till exempel en stor trafikolycka, hyreshusbrand eller kraftigt våldsbrott kan det finnas behov av psykiskt och socialt omhändertagande. Om du har drabbats av brott, hot och våld kan du behöva hjälp och stöd att bearbeta det som har hänt. Om ett längre avbrott i något av försörjningssystemen har drabbat samhället, kan du behöva hjälp.

Kommunalt krisstöd

Det kommunala krisstödets uppgift är att ge medmänskligt stöd vid allvarliga händelser som berör många. Det medmänskliga stödet kan bestå av att såväl praktiskt stöd som psykosocialt stöd. En allvarlig händelse som drabbar enskilda hör till sjukvårdens ansvar och är inte en uppgift för det kommunala krisstödet. Kommunala stödpersoner är medborgare och anställda medarbetare vid Ljungby kommun som ställer upp ideellt vid en händelse. Många av dem har erfarenhet från sociala frågor i sitt arbete. Om kommunen öppnar ett tillfälligt krisstödscenter kommer meddelande om det att läggas ut på hemsida och Facebook.

Nödvatten

Ljungby kommun har en vattenkiosk där det går att hämta dricksvatten om det uppstår ett långvarigt vattenavbrott. Vattenkiosken finns på Kungsgatan 43 i Ljungby och där kan vanliga hushåll hämta vatten i dunk. Kommunen har även möjlighet att ställa ut tankar med nödvatten på andra orter i kommunen. Information om när och var nödvattentankar placeras ut lämnas på kommunens hemsida, Facebook samt servicemeddelande via radio.

I vattenkiosken finns även möjlighet för lanthushåll eller företag att hämta dricksvatten eller industrivatten i större behållare, men då krävs en särskild nyckel som hämtas ut efter kontakt med VA-renhållningens kundtjänst, tel. 0372-78 93 60.

Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en mötesplats dit människor kan vända sig vid större kriser i samhället, som exempelvis vid omfattande el- eller värmeavbrott.  Det kan exempelvis handla om stormar och översvämningar eller andra kraftiga samhällsstörningar. Hit kan du vända dig och få information kring händelsen, värme, första hjälpen och möjlighet att ladda din telefon. 

Ljungby kommun arbetar med att implementera trygghetspunkter på följande platser:  

 • Ljungby stad; Kungshögsskolan, Åsikten och Sunnerbohallen.
 • Lagan; Åbyskolan.
 • Ryssby; Ryssbyskolan.
 • Agunnaryd; Agunnarydskolan.
 • Hamneda; Hamnedaskolan.
 • Lidhult; Björkäng.
 • Bolmsö; Bolmsöskolan och Bolmsö bygdegård. 

Det är viktigt att du har hemberedskap så att du klarar dig själv i några dagar.

Vid behov av evakuering

Om en händelse inträffar som innebär att stora delar av kommunen behöver evakueras kommer du i första hand uppmanas att ordna evakuering själv. Kommunens resurser behövs till äldre och svaga. Om behov av evakuering uppstår kommer information att förmedlas via hemsida, Facebook och viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Det kan vara bra att ha tänkt över vad du ska ta med dig om du hastigt måste lämna ditt hem. Exempelvis:

 • medicin
 • kontanter
 • värdehandlingar
 • hygienartiklar
 • liggunderlag
 • sovsäck

Långvarigt avbrott av telefon och internet

Om du behöver larma 112 under ett avbrott i mobil- och telenät kan larm ske hos räddningstjänsten, Bredemadsvägen 2, Ljungby.

Brottsofferjouren stödjer dig som varit utsatt för brott

Om du har varit med om ett brott kan det vara bra att ha en neutral samtalspartner som kan lyssna och stödja dig. Brottsofferjouren består av frivilliga erfarna samtalspersoner. Deras uppgift är att ge medmänskligt stöd åt brottsoffer och att ge hjälp och trygghet för vittnen som kallats till rättegång. Brottsofferjouren hjälper de som utsatts för brott kostnadsfritt.

Kommentera