Husdjur

Som husdjursägare är du ansvarig för att ditt djur inte orsakar skada eller stör omgivningen.

Katter

Miljöavdelningen får ibland in klagomål på att katter uträttar sina behov i trädgårdar och sandlådor, samt anmälningar om förvildade katter som är i dåligt skick och som ibland attackerar tamkatter.

Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. Se också till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker. När en katt inte hålls kopplad ska den gärna ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Störs du av katter där du bor, kontakta i första hand ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening.

Hundar

Rent generellt får en hund aldrig springa lös okontrollerat. Det gäller även om hunden inte har koppeltvång.

Allmänt koppeltvång gäller alltid på offentlig plats i park, plantering och på badplats. På begravningsplatser gäller hundförbud. På offentliga platser inom detaljplanelagt område ska föroreningar efter hundar plockas upp.

Störs du av långvarigt skällande så prata i första hand med ägaren till hunden.

Upphittad eller bortsprungen hund - kontakta Polisen

När det gäller ärenden för upphittade eller lösspringande hundar är det Polisen du ska kontakta.

Har du hittat en hund? På Polisens webbplats hittar du information om hur du går till väga. Är din hund bortsprungen? På Polisens webbplats hittar du information om hur du går till väga.

Vanvårdade hundar eller katter - kontakta länsstyrelsen

Misstänker du att en hund eller katt är utsatt för vanvård ska du kontakta djurskyddsinspektörerna på länsstyrelsen. Mer information hittar du på länsstyrelsens webbplats.

Kommentera