titelbild

Miljö- och byggnämnden

Ansvar

Miljö- och byggnämnden ansvarar för att

 • utföra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och ha den närmaste tillsynen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL).
 • utföra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken (MB).
 • övriga uppgifter som enligt lag med föreskrifter ska utföras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet eller miljö- och hälsoskyddsområdet.

Sammanträdesdagar 2023

 • 18 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

Kontakt

Kommentera