Miljö- och byggnämnden

Ansvar

Miljö- och byggnämnden ansvarar för att

 • utföra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och ha den närmaste tillsynen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL).
 • utföra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken (MB).
 • övriga uppgifter som enligt lag med föreskrifter ska utföras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet eller miljö- och hälsoskyddsområdet.

Sammanträdesdagar 2024

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 22 maj
 • 18 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Ledamöter

Nämndens ledamöter och ersättare hittar du i förtroendemannaregistret.

Kontakt

Kommentera