titelbild

Bolmsö förskola

Om förskolan

25 km från Ljungby ligger Bolmsö förskola i ett naturskönt område med både skog och sjön Bolmen nära tillhands. Det är Ljungby kommuns enda förskola som ligger på en ö. Förskolan har en avdelning med blandade åldrar.

Vår pedagogik

Vi är ute varje dag, har olika samlingar, arbetar tematiskt och samverkar med Bolmsö fritidshem och skola. Vi arbetar mycket med att få barnen att känna sig trygga och för stärka deras sociala kompetens. Läroplanen för förskolan och skollagen är vår grund i det vardagliga arbetet. I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet!

 • Bro till framtiden
 • Omsorg. Vi tar hand om varandra för att alla ska känna trygghet
 • Livskunskap. Varje barn får utvecklas utifrån redan förvärvade kunskaper.
 • Mod att pröva sina kunskaper och sociala färdigheter.
 • Samsyn. Alla arbetar för barnens framtid. Gemensam värdegrund.
 • Öppenhet. Alla ska känna att man kan föra fram sin åsikt och bli respekterad för den man är.

Kontakt

  Bolmsö förskola

 • 341 93 Bolmsö
 • Tel. 0372-78 43 63
 • Mobil: 0733-75 43 63

Kommentera