Sophämtning

Vilken dag hämtas mina sopor?

I hämtschemat kan du se när vår entreprenör kommer till din fastighet för att hämta hushålls- och trädgårdsavfall. Skriv in din adress och klicka sedan ladda ner för att se årets alla datum. Tänk på att ha ditt kärl utställt senast kl. 06.00 på din tömningsdag. 

Till e-tjänsten: Se mitt hämtschema 

Avvikande tömningsdagar

Vid helgdagar eller aftnar som infaller måndag-fredag kan sophämtning ske en dag tidigare eller senare än normalt, under hela den veckan. Sophämtning kan även ske på lördagar, söndagar eller röda dagar. Tänk på att ställa ut ditt sopkärl från kl 06.00 en dag tidigare än normalt vid dessa tillfällen. Det gäller alla abonnenter som har sophämtning den aktuella veckan, även om din tömningsdag inte infaller på helgdagen/aftonen.

Exempel: Midsommarafton infaller fredag vecka 25. 

Lisa har sophämtning på måndagar udda veckor. Under midsommarveckan (v25) får hon soporna hämtade en dag tidigare, redan på söndagen (v24) eftersom entreprenören har inkörningar inför midsommarafton. Då ska Lisas sopkärl stå framme senast från kl. 06.00 på söndagen. 

Om ditt sopkärl inte är tömt

Finns det orsak till varför ditt kärl inte har blivit tömt, kan du hitta information om det i självservice. Hittar du ingen orsak kan du i Självservice felanmäla utebliven tömning.

Till e-tjänsten: Logga in i självservice 

Ansök om ändrat hämtningsintervall

För villor och fritidshus sker sophämtning normalt varannan vecka, men det går att ansöka om förlängt hämtningsintervall. En ansökan om hämtningsintervall var fjärde vecka kan godkänns för en- eller tvåfamiljsfastighet. Förutsättningen är att avfallsmängderna är små.

Ett förlängt hämtningsintervall får inte ge upphov till olägenheter för människors hälsa och miljö.

Du ansöker om ändrat hämtningsintervall i självservice.

Till e-tjänsten: Logga in i självservice

Kvartalshämtning

Kvartalshämtning kan beviljas om du exempelvis har väldigt lite avfall från din fastighet och om du själv tar hand om matavfallet. Därför behöver du ha tillstånd för en varmkompost för att kunna beviljas kvartalshämtning. Använd e-tjänsten för att anmäla om varmkompost och ange att du även vill ha kvartalshämtning.

Till e-tjänsten: Ansökan om kvartalstömning av hushållsavfall

Placering av ditt sopkärl

Ordna gärna en permanent plats för ditt sopkärl. Sopkärlsskydd får endast ha tre väggar. Du får placera kärlet var du vill på din tomt, utom på hämtningsdagen. Senast kl. 6.00 på hämtningsdagen ska kärlet vara placerat som längst 5 meter från den plats där sopbilen har möjlighet att stanna för hämtning. 

Tänk på att:

  • Kärlet ska placeras på en hård yta.
  • Placera alltid draghandtaget så att renhållningspersonalen inte behöver vrida kärlet. Handtaget ska inte placeras mot till exempel en vägg.
  • Sträckan fram till sopbilens uppställningsplats ska vara hårdgjord.
  • Det får inte finnas trappor, trösklar eller andra hinder i dragvägen.
  • Lämna fritt utrymme runt kärlet.
Så placerar du ditt sopkärl

Det händer att bränder startar i sopkärl. Om sopkärlen står nära en byggnad finns en stor risk att branden sprider sig. Ett utstickande tak samlar tillexempel upp brandgaser och värme som leds in i fastigheten.

Med dessa avstånd är risken mindre att en sopbrand sprider sig till byggnaden:

  • 190- och 370-liters kärl ska stå 2 meter från fasaden.
  • 660-liters kärl ska stå 3 meter från fasaden.
  • Öppen container ska stå minst 6 meter från fasaden.

Tänker du bygga väderskydd för miljöstation ska du kontakta miljö- och byggförvaltningen

Om avfall inte får plats i kärlet

Om du har mer avfall än normalt kan du använda en så kallad betalsäck och ställa jämte ditt sopkärl. Betalsäckar beställer du hos VA- och renhållningsavdelningen. Vill du ställa ut en annan sopsäck måste du meddela oss om det, annars kommer den inte att hämtas.

Både betalsäckar och hämtning av andra säckar betalar du via din vanliga faktura. Priset framgår i gällande renhållningstaxa.

Kontakt

Entreprenör för avfallshantering

    Sandahlsbolagen AB

Kommentera