Fettavskiljare

Fettavlagringar som bildas i ledningarna skapar stora problem. För att minimera utsläpp av fett ska en fettavskiljare installeras hos alla verksamheter som hanterar livsmedel.

Det finns regler om hur mycket milligram fett per liter vatten som får släppas ut. Det är därför viktigt att fettavskiljaren är anpassad för verksamheten.

Fettet förstör ledningar och försämrar rening

Eftersom temperaturen sjunker i avloppsledningarna så stelnar fettet och avloppet riskerar att sättas igen. Höga fetthalter försämrar också reningen vid reningsverket. Fett i avloppet innebära stora kostnader för både kommunen och fastighetsägaren. Genom att minska fettet kan du minska kostnaderna.

Fettavskiljaren separerar fettet från vattnet

En fettavskiljare består av olika kammare där fettet och matrester (slam) separeras från vattnet. Fettavskiljaren måste tömmas och rengöras regelbundet, annars fylls den med fett och slam och förlorar sin funktion. Det kan även bildas bakterier som sprider otrevlig lukt om avskiljaren inte töms.

Frityrolja eller matolja får aldrig hällas i avloppet utan ska samlas upp i separat behållare och återvinnas. Att hälla ut sådant avfall i avloppet är ett miljöbrott.

Tömning av fettavskiljare

Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för rengöring och tillsyn av fettavskiljaren.

  • Det ska finnas avtal med tömningsentreprenör
  • Det ska finnas en kontaktperson som ansvarar för fettavskiljaren.
  • Fettavskiljaren ska inspekteras och rengöras regelbundet. Tidsintervallen beror på driftserfarenhet och avskiljarens lagringsvolym.
  • Det ska föras en journal över alla åtgärder (tömningar, kontroller, inspektioner, underhållsåtgärder, reparationer och olyckor).
  • Den ansvariga ska signera för respektive åtgärd och kunna visa upp journalen vid förfrågan från kommunen.

Installera en fettavskiljare

  • Innan installationen ska du göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

Kontakt

Kommentera