titelbild

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln – för ett reflekterande föräldraskap

Trygghetscirkeln är till för dig som har barn 0-6 år och som vill reflektera över och utveckla ditt föräldraskap. Vi vill vi ge dig som förälder en karta till att förstå ditt barns behov av känslomässigt stöd och hur du som förälder kan möta upp dessa behov. Du får lära dig mer om det viktiga samspelet mellan barn och förälder. Målet är att ditt barn i relation med dig ska känna sig trygg och därmed stå starkare att möta livets utmaningar.

Kursen består av 8 träffar. Under gruppträffarna pratar vi utifrån olika teman som alla knyter an till samspelet mellan barn och förälder. Vi använder oss av filmade exempel där vi tittar på barnets behov av trygghet och utforskande i sin vardag.

Nästa kursstart 25 januari 2023

Vi träffas onsdagar kl. 17-19 med start den 25 januari 2023.

Kontakt och anmälan

Anmäl dig till Jeanette Johansson 0733-73 96 17, eller Johanna Blomgren 0733-73 98 69.

Du kan även anmäla dig via fomuläret här nedan.

Anmälan till föräldrautbildning Trygghetscirkeln

Kommentera