För dig som äger flerbostadshus

Från och med 1 januari 2024 tar vi över ansvaret för att samla in förpackningar från hushåll i kommunen. För fastighetsägare med miljörum eller likvärdig sortering innebär det krav på att den entreprenör som hämtar upp förpackningsavfallet är godkänd av kommunen.

Anlita en godkänd entreprenör!

Från och med 1 januari 2024 måste ni anlita en entreprenör som är auktoriserad och godkänd av kommunen för att hämta förpackningar och returpapper. Säg inte upp ditt befintliga avtal innan du vet om din nuvarande entreprenör har godkänts. Information om vilka entreprenörer som är godkända kommer att publiceras på nedanstående sida innan årsskiftet. 

Läs mer om godkända avfallsentreprenörer

Fastighetsnära insamling ett krav från 2027

Många flerbostadshus har redan fastighetsnära insamling av förpackningar i miljörum eller annan likvärdig sortering. Färgsorteringen som införs för villahushåll påverkar inte dem, utan hyresgästerna fortsätter att sortera förpackningsavfall precis som tidigare. 

Från och med 1 januari 2027 ska alla hushåll enligt lagstiftning kunna sortera sina förpackningar fastighetsnära. Det innebär att fastighetsägare som inte erbjuder sortering av förpackningsavfall behöver införa det. Alla fastigheter har olika förutsättningar och sortering kan erbjudas på olika sätt.

Börja planera för den utökade sophanteringen så snart som möjligt! Kontakta gärna oss för rådgivning och förslag på lösningar för just din fastighet. Se kontaktuppgifter nedan.

Färgsortering i flerbostadshus?

Färgsortering är ett bra alternativ för mindre fastigheter med 2–6 lägenheter som inte har möjlighet till miljörum eller likvärdigt. Det kan också passa större fastigheter som installerat stora underjordsbehållare för mat- och restavfall.

Läs mer och anmäl intresse för färgsortering!

Glasförpackningar färgsorteras inte 

Av praktiska skäl ingår inte glasförpackningar i färgsortering för flerbostadshus. Hyresgästerna kan fortsätta att lämna sina glasförpackningar på återvinningsstationerna. Men från och med den 1 januari 2027 finns krav på fastighetsnära insamling enligt ovan, vilket även gäller glas.

Både bostäder och verksamhetslokaler?

I flerbostadshus kan det också finnas verksamhetslokaler där hyresgäster driver företag. Det kan till exempel vara frisörer eller restauranger. Om dessa verksamheter använder samma avfallsbehållare för sortering av förpackningar som hushållen räknas de som samlokaliserade.

Om samlokaliserade verksamheter kommer fortsätta att lämna sitt avfall i samma kärl som de boende behöver det anmälas till oss senast den 1 december 2023.

Gör en anmälan om samlokaliserade verksamheter

Avgift för felsorterat och löst avfall

När kommunens renhållningsentreprenör ser vid sophämtning att det är felsorterat eller löst avfall i ett sopkärl, lämnar de en lapp på sopkärlet. Om det inte åtgärdas får fastighetsägaren ett brev med information om en avgift som läggs på vid nästkommande tömning. Tills det blir bättre får man fortsätta att betala en avgift vid varje tömning. Det framgår av renhållningstaxan som styr avgifterna för sophämtning.

Kontakt

Kontakt

Kommentera