Värmepump

Anmäl din installation av berg- jord- eller sjövärme

För att skydda vattentäkter och enskilda brunnar mot föroreningar ska du innan du installerar en bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump anmäla installationen till miljö- och byggförvaltningen.

Anmälan om installation av värmepump gör du på blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Bo, bygga och miljö och sedan Uppvärmning. Fastighetsägaren ansvarar för att anmälan kommer in.

Avgift

Miljö- och byggnämnden tar ut en fast avgift på 1550 kronor för handläggning av anmälan, enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Installationen av ett så kallat splitaggregat måste däremot utföras av en ackrediterad (godkänd) installatör. 

Kontakt

Kommentera