Värmepump

För att skydda vattentäkter och enskilda brunnar mot föroreningar ska du innan du installerar en bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump anmäla installationen till miljö- och byggförvaltningen.

Anmäl din installation av berg- jord- eller sjövärme

Anmälan om installation av värmepump gör du på blanketten som du hittar längre ner på denna sida. Fastighetsägaren ansvarar för att anmälan kommer in. Om anmälan inte görs kan en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor dömas ut.

Avgift

Miljö- och byggnämnden tar ut en fast avgift på 2 584 kronor för handläggning av anmälan, enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige.

Luftvärmepumpar

En värmepump som tar värme från luften, det vill säga en luftvärmepump, behöver du inte anmäla. Däremot måste ett splitaggregat, det vill säga ett system som inte är slutet, installeras av en certifierad installatör. Tänk på att placera pumpen så att det inte uppstår störande buller för dig själv eller närboende. 

Kontakt

Kommentera