titelbild

Simskola

Vi erbjuder kostnadsfri simskola och simundervisning för alla barn i årskurs 1-6 boende i Ljungby kommun. Vårdnadshavares ansvar och engagemang är även en viktig del för att barnet ska lära sig simma. Vi erbjuder också simskola för dig som är vuxen. Målet är att alla ska lära sig simma.

Simskola är en frivillig verksamhet genom kultur- och fritidsförvaltningen. I skolan ges simundervisning. 

Simskola för barn i årskurs 1

Alla barn i årskurs 1 erbjuds möjlighet att vara med i kostnadsfri simskola. Utbildade simlärare ansvarar för simundervisningen. Det är frivilligt att delta men de flesta vårdnadshavare anmäler sina barn. Vårdnadshavare anmäler sitt barn till att gå under en 6-veckorsperiod, två tillfällen i veckan. 

Vårdnadshavare ansvarar för att skjutsa sina barn till simskolan och för att se till att barnen duschar och byter om innan simskolan börjar. Under lektionen är det endast personal och barn som får vara i simhallen.

Hösten 2023 pågår simskolan vecka 38-45. 

Simskola för äldre barn

Simlärarna följer upp alla barnens simkunnighet. Målet att alla ska lära sig simma, för vissa krävs bara lite mer träning.

De barn i Ljungby tätort som inte lärt sig simma i årskurs 1 får mer träning i årskurs 2.  De barn som bor på landsbygden erbjuds att följa med årskurs 1 till simskolan och fortsätta träna.

För äldre barn som av någon anledning inte haft tillgång till simundervisning och inte kan simma, finns så kallad teknikgrupp som pågår sex veckor, två gånger per vecka.

Simundervisning i skolan

I skolan har årskurs 1-6 samt elever på anpassad skola undervisning i simhallen under läsåret.

När klasserna är i simhallen har skolans lärare ansvaret. De ansvarar också för transporten till och från simhallen. Simlärarna hjälper till med simundervisning/träning.

Förutsättningarna för ditt barn att lära sig simma ökar om de är med både i den frivilliga simskolan och skolans simundervisning.

Övriga simskolor

Ljungby Simsällskap driver plask- och lekverksamhet och simskola i simhallen under höst och vår samt i Kronoskogsbadets utomhusbassäng under sommaren. 

Kontakt

Kommentera