Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen och dess nämnd kultur- och fritidsnämnden ansvarar för följande verksamheter:

 • Folkbiblioteksverksamheten (biblioteken i Ljungby och filialerna i Lidhult, Lagan, och Ryssby samt bokbussen)
 • Kommunala musikskolan
 • Kulturminnesvård
 • Konstnärlig utsmyckning
 • Inköp av konst
 • Kulturarrangemang
 • Konst- och samhällsutställningar
 • Bidragsgivning till studieförbund och föreningar
 • Samtliga lokal- och markarrenden tillhörande verksamhetsområdet kultur och fritid
 • Kommunens fritidsanläggningar och fritidsområden
 • Lokaler för fritidsverksamhet samt uthyrning av dessa
 • Simundervisning i skolorna
 • Fritidsgårdarna i Ljungby, Lagan och Ryssby
 • Kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdom
 • Kontakter med föreningar och organisationer tillhörande nämndens verksamhetsområden.
 • Turistbyråns verksamhet

Kontakt

Kommentera