Sommarvikariat inom vård och omsorg

Välkommen att söka sommarvikariat hos oss inom vård och omsorg. Vi erbjuder ett intressant och omväxlande sommarjobb där du kommer att träffa människor som behöver ditt stöd och din hjälp. Jobb inom vård och omsorg handlar mycket om att underlätta vardagen för människor som inte klarar allt själva. Detta är yrken där någon uppskattar dig varje dag. Det gör också att du går hem från jobbet med känslan av att göra nytta. Du blir en viktig och betydelsefull person.

Vi söker sommarvikarier inom hemtjänst, nattpatrull, ledsagning, på särskilt boende för äldre och på boenden för personer med funktionsnedsättningar, som personlig assistent, inom psykiatri samt i omsorgen om personer med funktionsnedsättningar.

Tillägg på lönen och bonus

Sommaren 2024 får du ett extra tillägg på din timlön under vecka 26-33. 

Har du erfarenhet av arbetena sen tidigare får du 24 kronor extra i timmen och har du inte erfarenhet får du 19 kr extra i timmen. 

Det innebär till exempel att om du är 19 år får du minst 154,73 kronor i timmen om du har erfarenhet av jobben. 

Dessutom har vi till sommaren 2024 en bonusstege för dig som jobbar minimum ett visst antal timmar. under veckorna 26-33. Bonusen betalas ut utöver lönen efter vecka 33.

Detta gäller för semestervikarier som fått introduktion och bredvidgång och som under v 26-33 arbetat antal timmar enligt listan:

  • 150 timmar 1000 kronor
  • 200 timmar 2000 kronor
  • 250 timmar 3000 kronor
  • 300 timmar 4000 kronor

Ansök direkt

All rekrytering sker via webbplatsen Offentliga jobb: Sommarvikariat inom vård och omsorg - Offentliga jobb

Bor du inte i Ljungby? Vi bjuder på boende!

Sommaren 2024 får du som jobbar vecka 25-33 och som inte bor i Ljungby kommun en lägenhet under perioden du jobbar. Vi står också för förmånsbeskattningen det skulle innebära för dig. Med det menas att bostaden blir kostnadsfri för dig.

Välkommen att uppleva Ljungby i sommar - sommarjobben men också fritiden och nya upplevelser i vår stad och natur!

Vill du inte vänta till sommaren? 

Vi söker vikarier under hela året. Anmäl dig till vår vikarielista för att få kortare timvikariat redan nu. 

Vikariat inom vård och omsorg

En bra erfarenhet

Genom att vikariera hos oss får du också många goda erfarenheter för ditt kommande arbetsliv.

Vi söker dig som:

  • är ung och behöver ett jobb över sommaren,
  • är mitt i livet och vill prova ett nytt yrke eller
  • är pensionär och känner att du har mer att ge på arbetsmarknaden.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha fyllt 18 år och intresserad av att arbeta med människor och ha ett gott bemötande.

Går du vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet så är du välkommen att söka sommarvikariat om du har fyllt 17 år.

Ditt engagemang och förmåga att skapa trygghet i mötet med människor är viktigt för oss. Du ska kunna kommunicera både i tal och skrift. Du kommer att arbeta på egen hand eller i team med arbetskollegor.

Referenstagning kommer att ske innan anställning.

Alla är välkomna att söka, oavsett studiebakgrund eller tidigare arbetslivserfarenhet.

Vi behöver sommarvikarier under juni-augusti. Du har möjlighet att arbeta antingen hela perioden eller en del av sommaren.

 

 

Om jobben och arbetsplatserna

Hemtjänst och nattpatrull

Många människor vill bo kvar hemma även om förmågan att klara allt på egen hand minskar. Då kan kommunen erbjuda hemtjänst. Som omsorgspersonal i hemtjänsten hjälper du omsorgstagarna i deras hem. Insatserna ges för att underlätta i den dagliga livsföringen och i många fall också för att det ska vara möjligt för den enskilde att bo kvar i sitt eget hem. Insatserna kan till exempel vara service, personlig omsorg, sociala aktiviteter och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. 

Inom hemtjänsten arbetar man mycket självständigt, men det krävs också en förmåga att kunna arbeta tillsammans med sina kolleger i teamet. Du förflyttar dig med cykel eller bil beroende på vilket geografiskt område du arbetar i.

Inom hemtjänsten arbetar man enligt schema med dag- och kvällstjänstgöring, samt helger. Även inom nattpatrullen arbetar man enligt schema, med helg- och nattjänstgöring.

Läs om Greta och hennes syn på sitt jobb som vårdbiträde i hemtjänsten. 

Här kan du läsa om Hampus Olsson som arbetar som vårdbiträde i hemtjänsten.

Martina Halldén och Viktor Petersson berättar hur det är att jobba på natten i nattpatrullen

Särskilt boende

Till ett särskilt boende flyttar en person när hen inte längre kan bo kvar i sitt egna hem. Det kan till exempel bero på att behovet av hjälp och stöd blivit så stort att insatsen från hemtjänsten inte längre är tillräcklig. Våra boenden är bemannade med personal dygnet runt.

Som undersköterska/vårdbiträde hjälper du och stödjer våra omsorgstagare med sådant som de inte klarar på egen hand. Insatserna kan till exempel vara service, personlig omsorg, sociala aktiviteter samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Arbetet är schemalagt med tjänstgöring dag, kväll och helg, alternativt nattjänstgöring.

Personlig assistans

Att jobba som personlig assistent är att vara någons förlängda arm. Vi assisterar personer med funktionsnedsättning. Det innebär att vi arbetar tätt tillsammans med den person som behöver hjälp med det som funktionsnedsättningen begränsar. Vi har alltid den enskilda personen i fokus, det vill säga att vi arbetar utifrån individens behov, vilja och önskemål. Vi är en del av någons liv.

Ledsagning

Ledsagarservice är en personlig service som är anpassad efter individens behov. Syftet är att underlätta för den som har en funktionsnedsättning, att delta i samhällslivet. Ledsagning handlar i huvudsak om att få hjälp med vardagliga aktiviteter som hobbys, besöka vänner, delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Sådant som personen inte kan genomföra på egen hand.

Boendestöd

Inom boendestöd arbetar man hemma hos flera personer som behöver stöd i den dagliga livsföringen. Stödet är anpassat efter den enskilda individens behov. Arbetet är förlagt dagtid. 

LSS-boende, korttidsboende och psykiatriboende

LSS-boende är en bostad som är särskilt anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsvariationer. Bostaden kan vara exempelvis på ett gruppboende eller i ett servicehus där personen har en egen lägenhet. Arbetet innebär att man som omsorgspersonal ska hjälpa personen att klara så mycket som möjligt själv eller med handledning i vardagen. Tjänstgöringstiden kan komma att variera.

Korttidsboende kan fungera som avlastning för bland annat anhöriga, men också som ett miljöombyte för personen som har behov av stöd. Boendena är bemannade dygnet runt.

Psykiatriboende är ett boende för personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning har svårigheter att klara sin vardag. På samtliga psykiatriboenden är det bemannat dygnet runt för att kunna hjälpa dem som bor där när behov uppstår.

Daglig verksamhet och dagverksamhet

Under dagarna har många personer från våra verksamheter någon form av sysselsättning. Dagverksamheten riktar sig till dem som bor på psykiatriboende, medan daglig verksamhet är till för övriga. Arbetet är schemalagt med tjänstgöring dagtid måndag-freda

Sommarjobb på Kulturfabriken

Sommarjobba inom omsorgen om funktionsnedsatta.

Det finns massor med olika typer av jobb och arbetsplatser inom vård och omsorg. Omsorgen om funktionsnedsatta är en av dem, och även där inom finns det många olika typer av jobb. Kulturfabriken är ett av dem.

Kommentera