Sevesoanläggningar

För att förebygga allvarliga olyckor inom kemindustrin och begränsa följderna för människor och miljö finns Sevesolagstiftningen som bygger på ett EU-direktiv. Lagen är uppkallat efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i staden Seveso i Italien.

Det finns två sevesoanläggningar i Ljungby kommun. Det är: 

  • Strandmöllen AB som tillverkar luftgaser (i huvudsak syre, argon och kväve).
  • Bergtäkten Hamneda där verksamheten består av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten.

 Företagen omfattas av den lägre kravnivån.

Vid en olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). En signal och ett talat meddelande kommer att höras utomhus.

Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radio P4 Kronoberg eller läsa på kommunens webbplats för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Kontakt

Kommentera