titelbild

Fakturor till kommunen

Ljungby kommun tillämpar betalningsvillkoret 30 dagar från fakturans ankomstdatum, om inget annat har avtalats. För att fakturor ska bli betalda i tid måste en korrekt referens anges i form av treställig kod, arbetsplats och namn.

Leverantörer till Ljungby kommun ska i första hand skicka sina fakturor elektroniskt enligt standarden för Svefakturor. Svefaktura är enkelt och ekonomiskt att införa, det kräver inga särskilda överenskommelser mellan dig och kommunen.

Du ska märka dina fakturor med en treställig kod samt namn på den som beställer eller handlar.

Dina fördelar med e-faktura:

 • Sparar pappers-, kuvert och portokostnader
 • Gör en insats för miljön
 • Fakturan går iväg snabbt och säkert
 • Krävs inga extra program
 • Förenklad handläggning - därmed säkerställs betalning i tid

Ljungby kommun samarbetar med företaget InExchange som kan erbjuda olika lösningar beroende på dina förutsättningar:

 1. InExchange Fakturaskrivare - Denna lösning gör det möjligt för dig att skicka elektroniska fakturor direkt från ditt ekonomisystem. Fakturaskrivare skickar informationen till InExchange, som i sin tur omvandlar din information till en elektronisk faktura.
 2. InExchange Web - Har ditt företag inte möjlighet att använda fakturaskrivare, kan du registrera fakturor på InExchange Web. Registrera faktura till Ljungby kommun.
 3. InExchange Filexport - Har ni redan idag möjlighet att skapa en e-faktura direkt i ekonomisystemet kan ni exportera fakturorna till InExchange som skickar dem vidare till Ljungby kommun. Filerna konverteras och skickas vidare till Ljungby kommun.

Fakturor på papper

Om du inte har den möjligheten ska du skicka pappersfakturan till någon av följande två fakturaadresser:

För fakturor till alla förvaltningar utom tekniska förvaltningen:
Ljungby kommun
Ekonomiavdelningen
341 83 Ljungby

För fakturor till tekniska förvaltningen:
Ljungby kommun
Tekniska förvaltningen
341 83 Ljungby

Kontakt

 • Ekonomihandläggare
 • Inga-Britt Nilsson
 • Tel. 0372-78 91 57
 • Ekonomihandläggare
 • Christina Andersson
 • Tel. 0372-78 91 49
 • Ekonomihandläggare
 • Camilla Olsson
 • Tel. 0372-78 91 56

Kommentera