titelbild

Fakturor till kommunen

Fakturor till Ljungby kommun måste vara elektroniska. Ljungby kommun tillämpar betalningsvillkoret 30 dagar från fakturans ankomstdatum, om inget annat har avtalats. För att fakturor ska bli betalda i tid måste en korrekt referens anges i form av treställig kod, arbetsplats och namn.

Ny lagstiftning om e-fakturor

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska (e-faktura). Detta innebär att alla leverantörer till Ljungby kommun måste skicka e-fakturor senast från och med 1 april 2019.

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade såväl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

Hur påverkas du som är leverantör till Ljungby kommun av den nya lagen?

 • Ljungby kommun kan ta emot e-faktura via Inexchange, Pagero eller PEPPOL (ej ännu klar)
 • Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med kommunen så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. Om varor beställdes eller tjänster utfördes till och med 31 mars 2019, får detta lov att faktureras som vanligt. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor till oss måste vara elektroniska från och med 1 april 2019.
 • PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.
 • Om du är en leverantör som endast skickar ett mindre antal fakturor till Ljungby kommun, så erbjuder kommunen dig att gratis skicka e-fakturor via en fakturaportal på vår hemsida. Se information längre ned. Då registrerar du fakturorna i fakturaportalen och behöver inte tänka på i vilket format fakturan sedan skickas till oss.
 • Det krävs en treställig referenskod för att kunna skicka fakturor till oss. Koden får ni av beställaren.

Elektroniska fakturor

Standarden för elektronisk faktura inom offentlig förvaltning heter SFTI och den nya europeiska standarden heter PEPPOL BIS 3. Flera affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor i det formatet alternativt genom att använda en så kallad fakturaväxel.  

Så här kan du skicka fakturor till oss:

Ljungby kommun samarbetar med företaget InExchange som kan erbjuda olika lösningar beroende på dina förutsättningar, men det finns andra företag också.

Du som kan hantera e-fakturor redan idag

InExchange Filexport: Har ni redan idag möjlighet att skapa en e-faktura direkt i ert ekonomisystem kan ni exportera fakturorna till InExchange som skickar dem vidare till Ljungby kommun. Filerna konverteras och skickas vidare till Ljungby kommun.

Det finns även InExchange Fakturaskrivare: Denna lösning gör det möjligt för dig att skicka elektroniska fakturor direkt från ditt ekonomisystem. Fakturaskrivare skickar informationen till InExchange, som i sin tur omvandlar din information till en elektronisk faktura.

Det går också att skicka elektroniska fakturor via Pagero, då behöver ni Ljungby kommuns GLN-nummer som är: 7362120000678.

Inom kort kommer Ljungby kommun skapa en accesspunkt i PEPPOL. Den kommer att ha följande beteckning: 0007:2120000670 (ej klar i skrivande stund).

Du som inte hanterar e-fakturor idag

InExchange Web
Här kan du registrera fakturor. Det är lätt att även bifoga en bilaga. För att registrera faktura till oss klicka på Registrera faktura till Ljungby kommun. 

Du kan titta på en film om hur du gör för att skicka in Svefaktura

Referenskod

En referenskod är en bokstavskod på tre bokstäver. Den ska skrivas in i rätt fält i det elektroniska dokumentet och inte placeras i någon bilaga eller i adressfältet. Det är också viktigt att referenskoden står för sig själv och inte tillsammans med någons namn eller annan text till exempel ”Ref:”.

Betalningsvillkor

Ljungby kommun tillämpar betalningsvillkor 30 dagar från fakturans ankomstdatum om inte annan överenskommelse har träffats. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter med mera godkänns inte.

Fakturaadress

Ljungby kommun har en fakturaadress:

Ljungby kommun
Ekonomiavdelningen
341 83 Ljungby

Kontakt

 • Ekonomihandläggare
 • Inga-Britt Nilsson
 • Tel. 0372-78 91 57
 • Ekonomihandläggare
 • Christina Andersson
 • Tel. 0372-78 91 49
 • Ekonomihandläggare
 • Camilla Olsson
 • Tel. 0372-78 91 56

Kommentera