Fakturor till kommunen

Fakturor till Ljungby kommun måste vara elektroniska. Ljungby kommun tillämpar betalningsvillkoret 30 dagar från fakturans ankomstdatum, om inget annat har avtalats. För att fakturor ska bli betalda i tid måste en korrekt referens anges i form av treställig kod, arbetsplats och namn.

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade såväl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

Så här påverkas du som är leverantör till Ljungby kommun av lagen om e-faktura

 • Ljungby kommun kan ta emot e-faktura via Inexchange och Pagero.
 • Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med kommunen så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor till oss måste vara elektroniska från och med 1 april 2019.
 • PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.
 • Om du är en leverantör som endast skickar ett mindre antal fakturor till Ljungby kommun, så erbjuder kommunen dig att gratis skicka e-fakturor via en fakturaportal. Se information längre ned. 
 • Det krävs en treställig referenskod för att kunna skicka fakturor till oss. Koden får ni av beställaren.

Elektroniska fakturor

Standarden för elektronisk faktura inom offentlig förvaltning heter SFTI och den nya europeiska standarden heter PEPPOL BIS 3. Flera affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor i det formatet alternativt genom att använda en så kallad fakturaväxel.  

Så här kan du skicka fakturor till oss:

Du kan använda dig av företagen InExchange eller Pagero för att skicka fakturor till Ljungby kommun.

InExchange kan erbjuda olika lösningar beroende på dina förutsättningar;

 • InExchange Filexport - Har ni redan idag möjlighet att skapa en e-faktura direkt i ert ekonomisystem kan ni exportera fakturorna till InExchange som skickar dem vidare till Ljungby kommun. Filerna konverteras och skickas vidare till Ljungby kommun. 
 • InExchange Fakturaskrivare - Denna lösning gör det möjligt för dig att skicka elektroniska fakturor direkt från ditt ekonomisystem. Fakturaskrivare skickar informationen till InExchange, som i sin tur omvandlar din information till en elektronisk faktura.

Pagero är ett annat alternativ för att skicka fakturor, då behöver ni Ljungby kommuns GLN-nummer som är: 7381020310007.

PEPPOL accesspunkt finns för fakturamottagande hos Ljungby kommun. Beteckningen är; 0007:2120000670.

Du som skickar enstaka fakturor till oss

InExchange Web
I denna fakturaportal kan du registrera fakturor. Det är lätt att även bifoga en bilaga. Här registrerar du en faktura till oss i portalen; Registrera faktura till Ljungby kommun. Observera att vi inte tar emot fakturor i pdf-format. 
Här finns en användarmanual som visar hur du kommer igång med InExchange Web. 

Referenskod

Det är obligatoriskt att ange en referenskod på alla fakturor till kommunen. Vår referenskod är en bokstavskod på tre bokstäver. Den ska skrivas in i rätt fält i det elektroniska dokumentet och inte placeras i någon bilaga eller i adressfältet. Det är också viktigt att referenskoden står för sig själv och inte tillsammans med någons namn eller annan text till exempel ”Ref:”.

Betalningsvillkor

Ljungby kommun tillämpar betalningsvillkor 30 dagar från fakturans ankomstdatum om inte annan överenskommelse har träffats. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter med mera godkänns inte.

Fakturaadress

Ljungby kommuns fakturaadress:

Ljungby kommun
Ekonomiavdelningen
341 83 Ljungby

Kontakt

  Ekonomihandläggare

 • Anette Andersson
 • Tel. 0372-78 91 49

Kommentera