titelbild

Discgolf

Vid Hjortsbergsområdet hittar du Ljungbys discgolfsbana. Banan består av 18 hål och benämns av andra klubbar och besökare som en av södra Sveriges allra bästa banor. Banläggningen och placeringen ligger vacker i ett parkområde och hålen har en härlig mix av svårighetsgrad. Hela banan är väldokumenterad med god skyltning längs samtliga hål. Discgolfsbanan underhålls av kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med Ljungby Discgolfklubb.

Hyra discar

Discar finns att hyra i Sunnerbohallen, ett stenkast från banan. Hyrningsavgiften ligger på 10 kr/disc.

Om discgolfsbanan

Banan byggdes 2014 som en följd av ett medbogarförslag och består av 18 hål. Genomsnittliga längden för hålen ligger på 86 meter och det längsta hålet uppmäter 161 meter.

Parkeringsplatser finns i anslutning till utkastet eller vid Sunnerbohallen.

Kontakt

Kommentera