Folköl

Anmäl eller avanmäl försäljning och servering av folköl

Du som tänker sälja folköl måste anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. Om försäljningen upphör ska du göra en avanmälan. Anmälan om folkölsförsäljning/servering gör du på en blankett som du hittar på E-tjänster och blanketter/Företag och arbete, och sedan Folköl och tobak.

Krav på matvaror eller maträtter vid försäljning av folköl

Servering eller försäljning av folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal och där samtidigt mat serveras eller säljs. Din butik måste ha ett brett utbud av matvaror till försäljning. Det räcker inte med att ha enstaka matvaror på lagret. Ett kiosksortiment som består av glass, snacks och liknande räknas heller inte som matvaror.

Om du vill servera folköl ska du också kunna servera mat och lättdrycker, som till exempel lättöl, läsk och vatten, under den tid du serverar folköl.

Program för egenkontroll

Vid folkölförsäljning är du skyldig att kontrollera försäljningen och du måste ha ett program för egenkontroll.
I e-tjänsteportalen under Företag och arbete/Folköl och tobak finns en pdf-blankett för egenkontrollprogtam som du kan använda. 

Du som ansvarar för lokalen och din personal ska känna till och följa alkohollagens bestämmelser när det gäller folköl. De hör till Sveriges restriktiva alkoholpolitik, som har som mål att minska den totala konsumtionen av alkohol och skydda människor från alkoholens skador. För försäljare av folköl innebär lagen bland annat att du ska försäkra dig om att alla köpare är över 18 år.

Reglerna är utarbetade av Folkhälsomyndigheten. Både kommunen och polisen arbetar med kontroll av att reglerna följs.

Kommentera