titelbild

Bergalyckans förskola

Vi lägger grunden för ett lustfyllt & livslångt lärande där erfarenhet, kreativitet och kompetens i en trygg miljö får varje barn att utvecklas.

Vår vision

Vi vill att barnen ska känna sig välkomna när de kommer till oss och ges möjlighet att leka, ha roligt men också utvecklas och känna trygghet. Varje barn ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vår undervisning och lärmiljö

Via skapandeverksamhet, rytmik och rörelse samt språkutveckling skapar vi förutsättningar för trygghet, nyfikenhet, tillit till sin egen förmåga och ett lustfyllt lärande. Pedagogerna arbetar ständigt med att skapa pedagogiska lärmiljöer som stimulerar till utveckling och undervisning.

Genom inlyssnandet av barnens behov och kunskaper, erfarenheter och intressen arbetar vi ständigt med att förändra och utveckla utbildningens innehåll.

Ur förskolans läroplan (Lpfö 18)

Utbildningen i förskolan ska:

 • lägga grunden för ett livslångt lärande.
 • vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
 • utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
 • ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation

Våra lokaler och utemiljö

Vi flyttade in i nya fräscha lokaler under 2019 och våra fina lär utrymmen ger oss fantastiska möjligheter för kreativitet och undervisning. Våra avdelningar är organiserade i tvillingavdelningarna med avdelningar för yngre åldrarna 1–2,5år och äldre åldrarna 2,5–6 år med mycket närhet och samarbete mellan tvillingavdelningarna.

I vår stora rörelsehall har vi medveten rörelseträning, musikvila och härligt roligt.

I vår restaurang tar barn från tre års ålder sin mat själva. De yngsta barnen får karotter till sina bord.

Ute på vår stora gård finns stora gräsytor, en häftig pulkabacke, asfaltsvägar att cykla på. Stora träd ger en speciell känsla när löven slår ut under våren. På höstdagarna har vi mycket färgglada löv att leka i.

Föräldrars delaktighet

Du som förälder är viktig för oss!

Vi vill att du känner dig respekterad, är trygg med vår förskolas arbetssätt, att du kontinuerligt får insikt i och har inflytande över vår verksamhet.

På förskolan har personalen en öppen, daglig kontakt mellan föräldrar och personal. Förskolan har även utvecklingssamtal, föräldramöten.

Kontakt

  Rosa

 • Mobil: 0733-75 43 95

  Grön

 • Mobil: 0733-75 43 94

  Lila

 • Mobil: 0733-75 43 93

  Turkos

 • Mobil: 0733-75 43 96

  Orange

 • Mobil: 0733-75 43 92

  Köket

 • Mobil: 0721-62 80 89

Kommentera