titelbild

Bergalyckans förskola

Bergalyckans förskola – ett spännande förskoleområde med skogen och naturen nära! En förskola där många kulturer möts och språket är en viktig del i det pedagogiska arbetet.

Erfarenhet, kreativitet och kompenes i en trygg miljö får varje barn att utvecklas. Våra barn ska få en bra start i livet och en plats där de stärker sitt självförtroende och känner lusten att lära!

Vikten av lek

Vi vill att barnen ska komma till vår förskola och leka, ha roligt, utvecklas och känna trygghet. I leken bearbetar barn sina upplevelser, tränar samspelsförmågan, lär sig visa hänsyn och hantera konflikter. Leken stimulerar fantasin och hjälper dem förstå verkligheten.

Varje barn ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Kunskapsmässigt, motoriskt, kreativt och socialt ger vi förutsättningar för trygghet, nyfikenhet och lust att lära. 

Våra lokaler och utemiljö

Vi flyttade in i nya fräscha lokaler under 2019. Vi har fått det så fint!

Lokalerna är ljusa och ljuddämpande.

I vår restaurang tar barn från tre års ålder sin mat själva. De yngsta barnen får karotter till sina bord.

Vårt vattenleksrum och verkstad är härliga extrautrymmen där vi skapar och experimenterar

I vår stora lekhall har vi medveten rörelseträning och härligt roligt.

Ute på vår stora gård finns stora gräsytor, en häftig pulkabacke, asfaltsvägar att cykla på. Stora träd ger skön skugga varma sommardagar och en speciell känsla när löven slår ut under våren. På höstdagarna har vi mycket löv att leka i.

Organisation

Våra 10 avdelningar är organiserade i tvillingavdelningar med mycket närhet och samarbetet. Vi arbetar åldershomogent. Vår strävan är att barn och personal följs åt under förskoletiden.

Vi gör spännande ”resor” där målet är att skapa den bästa förskolan.

Tillsammans lägger  vi grunden för barnets livslånga lärande!

Kontakt

  Filuren

 • Mobil: 0733-75 43 93

  Godingen

 • Mobil: 0733-75 43 92

  Luringen

 • Mobil: 0733-75 43 94

  Pysen

 • Mobil: 0733-75 43 95

  Spelevinken

 • Mobil: 0733-75 43 96

  Köket

 • Mobil: 0721-62 80 89

Kommentera