titelbild

Ryssbyskolan

Trygga barn ger framtidstro 

Ryssbyskolan är en medelstor F-6-skola med tillhörande fritidshem som ligger mitt i byn Ryssby. Vi har gångavstånd till skog och sjö, vilka vi utnyttjar både vinter och sommar för olika aktiviteter. 

Vi har simhall och idrottshall. Vi har interaktiva tavlor i varje klassrum och arbetar parallellt med teoretiska och praktiska moment för att stödja inlärningen och få eleverna att känna lust och glädje.

Vi på Ryssbyskolan arbetar för att skapa de allra bästa förutsättningarna för lärande. Vi har en stark tilltro till våra barn och vet att alla har förutsättningar att lyckas. Lusten att lära ska utmärka våra barn. Med en god självkänsla och tillit till den egna förmågan får barnet grunden för fortsatt utveckling och lärande. Med involverade föräldrar och samspelande personal nås goda resultat.

"Det du lär med kroppen fastnar i knoppen"

Fysisk aktivitet stimulerar inlärning. Inom skolans område finns en simhall, gymnastiksal och idrottshall. Vi har en stor härlig skolgård, där det finns bland annat landhockeyrink, basketplan, motorikbana, grillplatser, vindskydd med mera.

Bibliotek

Vårt bibliotek ligger mitt i skolan och inbjuder till läsning och andra aktiviteter både för barn och vuxna. Här kan vi visa våra skolarbeten och allmänheten kan ta del av det som vi gör i skolan. 

Fritidshem

Ryssbyskolans fritidshem utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt. Vi vill utifrån barnens behov och intresse ge barnen möjlighet att välja aktiviteter under dagen. Varje dag finns helhetssynen på eleven. Att lära genom leken med oss, oavsett om vi befinner oss i fritidshemmet, på skolgården eller i en klass, är viktigt. På fritids har vi eleven i centrum. Vårt arbete utgår från att eleverna ska vara trygga, erbjudas varierande aktiviteter och ha kul med sina kompisar. 

Föräldraråd

Ryssbyskolan har ett föräldraråd som träffas 1-2 gånger per termin. Varje klass har en representant som för fram frågor och tankar mm från föräldrar. På mötet finns klassrepresentanter, rektor och två lärarrepresentanter. Informationen som ges av rektor förmedlar representanterna till föräldrarna i respektive klass.

Kontakt

    Fritidshem

  • Mobil: 0733-75 41 94

Kommentera