Bredemad återvinningscentral

På Bredemads återvinningscentral kan du som bor i Ljungby kommun lämna ditt avfall. Företag kan lämna mindre mängder avfall om de har ett återvinningskort. Avfallet ska i så stor utsträckning som möjligt sorteras. Personalen hjälper dig om du har frågor. Du kan även ta hjälp av sorteringsguiden.

Öppettider på Bredemad

Måndag - torsdag kl. 9.00-18.00
Fredag kl. 9.00-16.00
Lördag kl. 9.00-13.00

Dag innan röd dag och dag innan afton stänger vi kl. 16.00. På röda dagar och aftnar har vi stängt, bortsett från Valborgsmässoafton.

Avvikande öppettider på Bredemad

Här ser du alla avvikande öppettider för Bredemads återvinningscentral. Dag innan röd dag och afton stänger vi kl. 16.00. Vi har stängt röd dag och afton (bortsett från Valborgsmässoafton).

2023

Datum

Dag

Avvikande tid

5 januari

Trettondagsa

fton

kl. 9.00-16.00

6 januari

Trettondag jul

Stängt

6 april

Dag före röd dag

kl. 9.00-16.00

7 april

Långfredag

Stängt

8 april

Påskafton

Stängt

10 april

Annandag påsk

Stängt

1 maj

Första maj

Stängt

17 maj

Dag före röd dag

kl. 9.00-16.00

18 maj

Kristi himmelsfärds dag

Stängt

27 maj

Pingstafton

Stängt

5 juni

Dag före röd dag

kl. 9.00-16.00

6 juni

Sveriges nationaldag

Stängt

22 juni

Dag före afton

kl. 9.00-16.00

23 juni

Midsommarafton

Stängt

24 juni

Midsommardagen

Stängt

4 november

Alla helgons dag

Stängt

25 december

Juldagen

Stängt

26 december

Annandag jul

Stängt

2024

 

 

1 januari

Nyårsdagen

Stängt

5 januari

Trettondagsafton

kl. 9.00-16.00

6 januari

Trettondag jul

Stängt

Karta över Bredemad återvinningcentral

bredemad-orientering.png

Trädgårdsavfall blir kompostjord

Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel. Du kan lämna ditt trädgårdsavfall på Bredemad. Du kan också teckna ett särskilt abonnemang så att trädgårdsavfallet blir hämtat vid din fastighet.

Läs mer om våra abonnemang

På Bredemand blir trädgårdsavfall kompostjord!

På bredemad sållar och siktar vi grenar och ris. Efter två år har det förvandlats till fin kompostjord som innehåller mer näring än vanlig matjord.

Du som privatperson kan köpa kompostjord hos oss.
Följande gäller:
• kontakta personalen på Bredemad
• kostnaden är 300 kr/kubikmeter eller personbilsläp
• du betalar med swish eller via din renhållningsfaktura
• erbjudandet gäller från 24 april och så långt lagret räcker.
• Vill du ha hjälp att lasta?
kl. 9-16 (ej 12-12.45) på vardagar och kl. 9-13 på lördagar hjälper personalen till att lasta jorden på ditt släp med hjullastare (gäller endast öppna släp).

Åter i bruk - lämna det du inte längre behöver

På Bredemad finns även dagverksamheten Åter i bruk, som ger meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Där kan du lämna saker som du inte längre behöver och låta någon annan få glädje av dem. Det du lämnar säljs som second hand eller återbruk.

Läs mer om Åter i bruk på sidan: Dagverksamhet och daglig verksamhets butiker och caféer

 

Certifierat enligt standarden ISO 14001

Miljöcertifieringen innebär att vi har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt för miljöfrågorna som också följer en internationell standard.

Avfallsanläggningen, som omfattar allt från sortering till deponering av avfall från företag och privatpersoner, ska sträva efter att alltid förbättra och förebygga miljöpåverkan utifrån tillgängliga resurser och förutsättningar.

Utöver att följa tillämpliga lagar och andra bindande krav, innebär det att:

• behandla avfallet enligt avfallshierarkin
• tillhandhålla tjänster som stimulerar både företag och privatpersoner till att öka sin återvinning av avfall
• redovisa miljöarbetet öppet med en helhetssyn där myndigheternas lagar, förordningar och beslut är ett minimikrav
• hushålla med energi och andra naturresurser

Kontakt

    Bredemad återvinningscentral

  • Eka Bredemad 1, 341 34 Ljungby
  • Tel. 0372-78 93 68

Kommentera